Kleinprojectenfonds Interreg VI A

De Europese Unie ondersteunt samenwerkingsprojecten tussen buurlanden. Het programma "Interreg VI Duitsland-Nederland" is speciaal opgezet voor projecten die gericht zijn op samenwerking in het Duits-Nederlandse grensgebied. Om de aanvraagprocedure voor Interreg-middelen toegankelijker te maken, heeft de Euregio Rijn-Waal in overleg met de andere Duits-Nederlandse Euregio's en de Interreg-partners een "Fonds voor kleine projecten of kleinprojectenfonds" (kortweg KPF) ontwikkeld.

Het is speciaal ontworpen voor initiatieven met een maximale financiering van 25.000 euro. Er is een vereenvoudigde procedure voor kleinere activiteiten van korte duur die in aanmerking komen voor een forfaitair bedrag van 750 euro.

 

Het kleinprojectenfonds ondersteunt projecten die gericht zijn op de volgende thematische gebieden:

  • Onderwijs (bijvoorbeeld uitwisselingen tussen scholen, samenwerking tussen scholen/universiteiten, uitwisseling van docenten/professoren, taalondersteuning, stages).
  • Governance (bevordering van samenwerking tussen overheidsinstellingen en autoriteiten)
  • Gezondheid (uitwisseling en netwerkvorming van bijvoorbeeld gezondheidsdiensten, preventie, zorg - maar ook diergezondheid en bestrijding van dierziekten)
  • People-to-people (bevordering van de samenwerking tussen burgers). Dit resulteert in uitgebreide projectmogelijkheden, bijvoorbeeld op het gebied van cultuur, sport, geschiedenis en toerisme.

Wie kan een aanvraag indienen?

Projectaanvragen kunnen te allen tijde worden ingediend door gemeenten, gemeentelijke organisaties, verenigingen, vennootschappen en andere publiek- en privaatrechtelijke rechtspersonen en natuurlijke personen die een onderneming runnen. Alleen projecten waarin Duitse en Nederlandse partners samenwerken worden gefinancierd.

 

Dat is nieuw

Een vereenvoudigde aanvraagprocedure maakt de deelname van alle verenigingen, organisaties en groepen mogelijk. Ook de verwerkingsprocedure wordt vereenvoudigd, omdat het fonds voor kleine projecten met vaste bedragen werkt. Dit betekent dat de vaak tijdrovende bewijsplicht in de vorm van facturen of bankafschriften niet meer nodig is. Evenementen die gewoonlijk slechts één dag duren, kunnen voortaan met een vast bedrag van 750 euro worden ondersteund. Andere initiatieven of projecten in de KPF kunnen nog met maximaal 25.000 euro worden gefinancierd.

 

Meer weten?

U kunt te allen tijde een afspraak met ons maken. Wij bespreken graag de verschillende financieringsmogelijkheden met u en helpen u ook om uw project te ontwikkelen en geschikte partners te vinden.

 

Downloads

Aanvraagformulier mini-project (€ 750)

Aanvraagformulier klein project (€ 25.000)

Handleiding mini-project (€ 750)

Handleiding klein-project (€ 25.000)

 

Kontakt:
kpf@euregio.org

Mevr. Svenja Arntz (projectcoördinator, projecten tot 25.000,- € subsidie), tel. 02821-793012
Mevr. Astrid Hubbers (projecten tot 25.000,- € subsidie en projecten tot 750,- € subsidie), tel. 02821-793019
Mevr. Kerstin Cleven (financieel-administratieve afwikkeling), tel. 02821-793013

 

Inspiratie