X- Lives: ontwikkeling circulaire materialen

De Europese Unie ondersteunt samenwerkingsprojecten tussen buurlanden. Het programma "Interreg VI Duitsland-Nederland" is speciaal opgezet voor projecten die gericht zijn op samenwerking in het Duits-Nederlandse grensgebied. Om de aanvraagprocedure voor Interreg-middelen toegankelijker te maken, heeft de Euregio Rijn-Waal in overleg met de andere Duits-Nederlandse Euregio's en de Interreg-partners het format “subprojecten” ontworpen.
 

In het project X-Lives worden innovatieve circulaire benaderingen van oplossingen ontwikkeld op het gebied van polymeren, vezels en minerale materialen. Bedrijven die gebruik maken van polymeren, vezels en minerale materialen, kunnen samen met diverse kennisinstellingen op zoek gaan naar circulaire alternatieven om deze vervolgens te ontwikkelen en in de praktijk te toetsen. X-Lives kent een vereenvoudigde procedure voor modelprojecten van kortere duur die in aanmerking komen voor met maximaal 75.000 euro, met een maximaal financieringspercentage van 50%.

 

X-Lives ondersteunt projecten die producten van materialen gemaakt van polymeren, vezels en mineralen zo lang mogelijk in de kringloop houden. MKB-bedrijven vinden in het project circulaire producten, processen en diensten die hun grondstoffenverbruik reduceren en de CO2-uitstoot van de productie reduceren.

 

Wie kan een aanvraag indienen?

Elk MKB-bedrijf (volgens de EU-definitie) dat gevestigd is in het programmagebied van Interreg Duitsland-Nederland kan een aanvraag indienen voor een modelproject. Naast het bedrijf dat een aanvraag indient, is een partner aan de andere kant van de grens noodzakelijk. Deze partner kan een bedrijf of een onderzoeksinstelling zijn.

 

Wanneer kunt een aanvraag indienen?

Het project is momenteel open; het project moet voor 31.12.2025 voltooid zijn.

 

Dat is nieuw

De projectorganisatie van X-Lives ondersteunt bij het opstellen van een hoogwaardige subsidieaanvraag. De projectorganisatie kan u eventueel behulpzaam zijn bij het vinden van een geschikte partner in het buurland. 

Er wordt gewerkt met de Vereenvoudigde Kostenoptie: bij deze methode worden alle overige kosten berekend als vast percentage van de directe loonkosten. Het vaste percentage is 40%.

Na formele indiening van uw modelproject kan het project binnen twee maanden besloten worden.

 

Meer weten?

X-Lives – Netzwerk Oberfläche NRW (oberflaeche-nrw.de)

 

Contact:
info@oberflaeche-nrw.de

 

Projectpartners: Billion People Construction B.V., Blue XPRT, CTP Advanced Materials GmbH, IWARU – FH Münster, Hochschule Niederrhein, Polymer Science Park, Circulair Friesland, Netzwerk Oberfläche NRW e.V.