Burgeradvisering

De inwoners van de Euregio Rijn-Waal worden als consumenten, grenspendelaars of informatiezoekenden in toenemende mate geconfronteerd met vragen en problemen waarvan het ontstaan vaak kan worden herleid tot verschillen in Europese wetgeving of verschillen in nationale wetgeving. De Euregio Rijn-Waal werkt daarom met het Bureau voor Duitse Zaken van de SVB, Deutsche Rentenversicherung, UWV, Agentur für Arbeit, de Belastingdienst, het Finanzamt en vakbonden samen in het GrensInfoPunt Euregio Rijn-Waal.

 


Wat doet het Grensinfopunt?

Het GrensInfoPunt ontwikkelt voor haar inwoners en werkgevers een adviesnetwerk en stelt gratis informatiemateriaal voor een transparante arbeidsmarkt ter beschikking.
Het GrensInfoPunt organiseert in samenwerking met de Nederlandse en Duitse instanties en organisaties maandelijks spreekuren voor grensgangers. Daarnaast is het ook mogelijk om op afspraak langs te komen voor een persoonlijk adviesgesprek.
 

Waarom is er een grensinfopunt?

In de grensregio´s van de Europese Unie is Europa voor burgers geen theorie, maar dagelijkse werkelijkheid. Dagelijks maken duizenden burgers gebruik van hun vrijheden. Ondanks de toenemende integratie worden Europese bedrijven en burgers vaak geconfronteerd met problemen en uitdagingen als ze de kansen en voordelen van de interne markt willen grijpen. Vooral op het gebied van de sociale zekerheid, belastingen etc. kunnen er zich altijd problemen voordoen die de grensoverschrijdende mobiliteit belemmeren. Het is voor onze regio van groot belang dat grensoverschrijdende mobiliteit en arbeidsmarkt bevorderd worden. Daarom vinden wij het belangrijk dat de burgers en bedrijven over de mogelijkheden en kansen die Europa biedt, geïnformeerd en geadviseerd worden. Daarom is het GrensInfoPunt ingericht.

 

Overige diensten

In het kader van Eures (European Employment Services) heeft de Euregio Rijn-Waal voor de burgers een adviesnetwerk ontwikkeld en stelt gratis informatiemateriaal voor een transparante arbeidsmarkt ter beschikking.
Actuele informatie over grensoverschrijdende en Europese thema’s ontvangen de burgers eveneens bij de Euregio Rijn-Waal.