Subsidiemogelijkheden 80 Jaar Vrijheid

Dit jaar is het 80 jaar geleden, dat de bevrijding van Nederland begon. 2025 is het 80 jaar geleden dat de Tweede Wereldoorlog werd beëindigd. In de Euregio Rijn-Waal worden in 2024 en 2025 diverse herdenkingsbijeenkomsten en bevrijdingsactiviteiten georganiseerd, waaronder diverse gezamenlijke Nederlands-Duitse activiteiten.

 

Gezien het belangrijke signaal voor de grensoverschrijdende samenwerking, dat van dergelijke gezamenlijke activiteiten uitgaat, heeft het Dagelijks Bestuur besloten, om grensoverschrijdende activiteiten in het kader van “80 jaar vrijheid” extra te ondersteunen. Deze projecten kunnen een financiële bijdrage aanvragen. Hiervoor stelt de Euregio Rijn-Waal beide jaren € 30.000,- beschikbaar. Deze bijdrage kan ook met een bijdrage uit het KPF-Fonds worden gecombineerd.

 

Activiteiten die in het kader van “80 jaar vrijheid” worden georganiseerd en waarbij een Nederlandse en Duitse deelname uit het werkgebied van de Euregio Rijn-Waal is voorzien, kunnen in principe aanspraak maken op deze regeling. De precieze voorwaarden kunt u hier downloaden.

 

Alle euregionale activiteiten die in het kader van “80 jaar vrijheid” worden georganiseerd, zullen online te vinden zijn op de facebookpagina “Euregio Rijn-Waal - 80 jaar vrijheid, die via de link www.facebook.com/euregiokalender bereikbaar is. Bijeenkomsten kunnen aangemeld worden door een e-mail te sturen naar communicatie@euregio.org.

 

Wij hopen dat er in de komende jaren vele mooie grensoverschrijdende herdenkingsbijeenkomsten en bevrijdingsactiviteiten plaatsvinden, die een belangrijke bijdrage zullen leveren aan de goede verstandhouding tussen de inwoners van de Euregio Rijn-Waal.