Aanmeldformulier Scholenwedstrijd 2023/2024

 

School:*
Adres school:*
Postcode, plaats:*
Begeleidende leerkracht:*
Telefoonnummer:
E-mail:*
Tot welk schooltype behoort uw school?:*
Met hoeveel leerlingen uit welke klassen neemt u deel aan de wedstrijd?:*
Wat is het taalniveau van de leerlingen conform het CEFR?:*
Wij nemen gezamenlijk deel met onze Duitse partnerschool (naam van de school invullen):
Graag nemen wij aan de workshopdag deel en kunnen op de volgende data::*
    
Vorm van de inzending (voor zover nu al bekend):
Korte beschrijving van de inzending(en) (thema, inhoud, vorm etc.):
Hierbij ga ik ermee akkoord dat de Euregio Rijn-Waal de gebruikersrechten van alle ingeleverde foto’s onder naamsvermelding van de maker verkrijgt. De inzendingen worden eigendom van de Euregio Rijn-Waal.:*
Hierbij verklaar ik dat de persoonlijke gegevens van de school en de leerlingen gebruikt kunnen worden voor alle communicatie-uitingen in relatie tot de Scholenwedstrijd. :*
Tevens verklaar ik dat voor de minderjarige leerlingen hiervoor toestemming van de ouders is verkregen.:*