Voorwaarden tot deelname

 • Je zit op een middelbare school in het werkgebied van de Euregio Rijn-Waal of in een aangrenzende Duitse Kreis.
 • Je bent tussen de 12 en 18 jaar oud.
 • Je kunt met je klas, in je eentje, in kleine groepjes of met een Duitse partnerschool deelnemen. Zorg dat je deze keuze bij de aanmelding al doorgeeft.
 • Je hebt alle vrijheid bij het creëren van je inzending – zolang het thema van dit jaar (democratie) en het gebruik van het Duits maar duidelijk te herkennen zijn. Richtlijnen voor de inzendingen zijn:
  • Voor tekstbijdragen, posterpresentaties e.d. geldt een richtlijn van 2.500 woorden (vergelijkbaar met ca. 10 pagina’s, lettergrootte 11, regelafstand 1,5). Voorpagina, inhoudsopgave, literatuurvermelding en bijlages tellen niet mee.
  • Multimediale bijdragen moeten via Windows af te spelen zijn (Powerpoint, HTML, Flash, AVI-, MP3-, MP4- of WMV-formaat). De inzendingen moeten ook offline beschikbaar zijn. Films, muziekbijdragen, etc. mogen maximaal 10 minuten duren.
 • Je kunt alleen meedoen als je toestemming hebt van je school om deel te nemen aan de workshopdag en de prijsuitreiking. Natuurlijk houden we hierbij rekening met de actuele corona-situatie.
 • Let op: wie weet ga je voor je inzending naar Duitsland. Houd in dat geval de actuele informatie en de reisadviezen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en Nordrhein-Westfalen in de gaten. Zorg daarnaast voor een geldig identiteitsbewijs, waarmee je zelfstandig de grens over mag.
 • Jij en je school (bij minderjarige leerlingen is toestemming van de ouders nodig) stemmen ermee in dat jullie persoonlijke gegevens en foto’s gebruikt kunnen worden voor alle communicatie-uitingen over de Scholenwedstrijd.
 • De jury beslist wie er wint – over de uitslag kan niet worden gediscussieerd.
 • De ingezonden bijdragen worden na afloop van de wedstrijd niet teruggestuurd. Het is daarom verstandig om je inzending vooraf op te slaan.