Voorwaarden tot deelname

Een terugblik: deze pagina bevat informatie over de voorwaarden tot deelname aan de eerste euregionale Scholenwedstrijd. Zodra er meer informatie is over de tweede editie van de Scholenwedstrijd, wordt deze pagina aangepast.

 • Alle middelbare scholen en scholieren in het werkgebied van de Euregio Rijn-Waal en de aangrenzende Duitse Kreise kunnen deelnemen.
 • De wedstrijd richt zich op leerlingen tussen de 12 en 18 jaar.
 • Scholen kunnen kiezen voor een klassikale deelname of individuele deelname van leerlingen.
 • Het staat de deelnemers geheel vrij hoe zij het thema oppakken en hun bijdrage vormgeven. Creativiteit is hierbij het sleutelwoord. Natuurlijk moeten de aspecten buurtaal en buurcultuur duidelijk herkenbaar zijn. Deze drie criteria zijn doorslaggevend bij de beoordeling van de inzendingen.  Hierbij gelden de volgende richtlijnen:
  • Tekstbijdragen kunnen bestaan uit een kort verhaal, gedicht, opiniestuk, stripverhaal etc.
  • Multimediale bijdragen moeten via Windows af te spelen zijn (Powerpoint, HTML, Flash, AVI-, MP3-, MP4- en WMV-formaat). De werkstukken dienen ook offline beschikbaar te zijn. Een beschrijving van de inhoud/draaiboek dient eveneens te worden meegezonden. Films, muziekbijdragen en podiumbijdragen e.d. mogen niet langer zijn dan 15 minuten.
 • De jury zal per categorie (tekst-, multimedia- of podiumbijdrage) drie winnaars aanwijzen, waarbij de prestatie in relatie tot het opgegeven taalniveau beoordeeld zal worden.
 • De bijdragen van de leerlingen dienen uiterlijk 30 november ingezonden te zijn (info@euregio.org, Euregio Rijn-Waal, Postbus 220, 7040 AE ´s-Heerenberg).
 • De leerlingen moet door de school de gelegenheid geboden worden om deel te nemen aan de workshopdag en de finaledag. Vervoerskosten worden vergoed.
 • Enkele activiteiten vinden in Duitsland plaats. De leerlingen moeten aan deze activiteiten kunnen deelnemen.
 • De scholen en leerlingen (bij minderjarige leerlingen is toestemming van de ouders nodig) stemmen er mee in, dat hun persoonlijke gegevens gebruikt kunnen worden voor alle communicatie-uitingen in relatie tot de scholenwedstrijd.
 • Over de beslissing van de jury kan niet worden gecorrespondeerd.