Organisatiestructuur van de Euregio Rijn-Waal

De Euregio Rijn-Waal is een Nederlands-Duits openbaar lichaam met ca. 50 lidorganisaties. Tot de lidorganisaties behoren onder meer gemeenten, regionale overheden en kamers van koophandel uit de grensregio.

Euregioraad
De Euregioraad is het belangrijkste besluitvormende orgaan van de Euregio Rijn-Waal. Alle lidorganisaties zijn in de Euregioraad vertegenwoordigd. De raad bestaat in totaal uit 149 vertegenwoordigers, die ten minste twee keer per jaar bijeenkomen. De Euregioraad neemt de strategisch belangrijke beslissingen voor de verdere ontwikkeling van de Euregio Rijn-Waal.

Klik hier voor een overzicht van alle Euregioraadsleden.

Commissies van de Euregioraad
Ter voorbereiding van de raadsbesluiten zijn er drie commissies ingesteld:
• Commissie voor Grensoverschrijdende Verstandhouding
• Commissie voor Economische Aangelegenheden
• Commissie voor Financiën en Projecten
De commissies bestaan elk uit achttien vertegenwoordigers van de Euregioraad. Zij adviseren onder meer over actuele ontwikkelingen, de goedkeuring van projecten en de begroting van de Euregio Rijn-Waal.

Voorzitterschap en Dagelijks Bestuur
De voorzitter van de Euregio Rijn-Waal en diens plaatsvervanger worden gekozen vanuit de gelederen van de Euregioraad. Hun zittingstermijn bedraagt vier jaar. De voorzitters van de commissies en nog drie leden van de Euregioraad completeren het Dagelijks Bestuur. Het Dagelijks Bestuur heeft als hoofdtaken de voorbereiding en uitvoering van raadsbesluiten en de algemene aansturing van het secretariaat van de Euregio Rijn-Waal. Lid van het Dagelijks Bestuur zijn:

 

 

Leden Dagelijks Bestuur

Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen, voorzitter Euregio Rijn-Waal en lid Comité van Toezicht Interreg Deutschland-Nederland

Thomas Ahls, burgemeester van Alpen, tevens vice-voorzitter van de Euregio Rijn-Waal en voorzitter van de Regionale Interreg-stuurgroep

Dr. Stefan Dietzfelbinger, directeur van de Niederrheinische Industrie und Handelskammer zu Duisburg, Wesel und Kleve, tevens voorzitter van de Commissie voor Economische Aangelegenheden

 

Sören Link, burgemeester van Duisburg

 

Peter Hinze, burgemeester van Emmerich

Agnes Schaap, burgemeester van Renkum, tevens voorzitter van de Commissie voor Financien en Projecten
Marieke Moorman, burgemeester Land van Cuijk, tevens voorzitter van de Commissie voor Grensoverschrijdende Aangelegenheden
René Verhulst, burgemeester van Ede

 

Secretariaat
Het secretariaat van de Euregio Rijn-Waal is gevestigd in Haus Schmithausen in de Kreisstad Kleve. Momenteel heeft de Euregio Rijn-Waal 29 Nederlandse en Duitse medewerkers.

 

Downloads met betrekking tot dit onderwerp: