Intergemeentelijke samenwerking Duitsland-Nederland

De bevordering van de integratie van Europa en het slechten van nationale grenzen zijn centrale doelen van de Euregio Rijn- Waal. De Euregio wil dit doel door middel van intergemeentelijke samenwerking en strategische samenwerking met instanties en overheden realiseren. Een belangrijke taak van de Euregio is daarbij in brede kringen het bewustzijn van grensoverschrijdende eensgezindheid en saamhorigheid aan te scherpen.

Grensoverschrijdende samenwerking tussen overheden en instellingen is er door de nog altijd deels zeer verschillende wettelijke kaders niet gemakkelijker op geworden. Hoe intensiever de samenwerking, des te duidelijker komen er problemen aan het licht die doorgaans weliswaar ter plaatse praktisch kunnen worden opgelost, maar waarvan de oplossing niet juridisch is beschermd.

Het is dan ook in toenemende mate noodzakelijk te zoeken naar gezamenlijke uitgangspunten voor oplossingen en de juridische bescherming daarvan te eisen. De uitwerking vindt plaats aan zogenaamde ‚ronde tafels’, die – voorzien van een grensoverschrijdende bezetting – voor bepaalde thema’s worden gevormd (rampenbestrijding of bescherming tegen hoog water), of in commissies, zoals de Duits-Nederlandse commissie ruimtelijke ordening en de GROS-governancestructuur NL-NRW.