Beoordelingscriteria

Alle inzendingen worden door een deskundige jury van docenten en politiek deskundigen beoordeeld, gebaseerd op verschillende criteria die van tevoren vastgelegd zijn. Zij letten op deze punten:

  • Originaliteit en creativitiet: is jouw inzending anders dan die van anderen? Heb je een originele invalshoek gekozen?
  • Correcte weergave van de feiten: klopt dat wat je zegt? Heb je goed onderzoek gedaan en de feiten juist weergegeven?
  • Technische kwaliteit van de inzending: is de tekst goed te lezen? Ben je te verstaan? Ziet je presentatie er verzorgd uit?
  • Voldoende gebruik van het Duits: spreek of schrijf je genoeg Duits in je inzending? Hierbij wordt rekening gehouden met het taalniveau dat bij de aanmelding opgegeven is.
  • Kwaliteit van het Duits: hoe goed is het Duits dat je in je inzending spreekt of schrijft? Ook hier wordt rekening gehouden met het taalniveau dat bij de aanmelding opgegeven is.
  • Leeftijd, klas en niveau: natuurlijk houden we bij bovenstaande criteria rekening met je leeftijd, de klas waarin je zit en of je vmbo, havo of vwo doet.

Prijzen

Er zijn drie categorieën: inzendingen van Nederlandse scholen, inzendingen van Duitse scholen en gezamenlijke inzendingen van Nederlands en Duitse partnerscholen. Binnen elke categorie winnen de drie beste inzendingen een prijs. En misschien deelt de jury nog extra prijzen uit – dus doe je best!