EURES

 

EURES is een initiatief van de Europese Unie om de euregionale en Europese arbeidsmarkt te stimuleren.

Een bijzondere en belangrijke rol speelt EURES in de grensregio´s, dus in gebieden waar grote grensoverschrijdende pendelaarstromen plaats vinden. Meer dan 1.000.000 mensen, die in een EU-lidstaat wonen en in de andere lidstaat werken, worden met verschillende nationale voorwaarden en verschillende rechtssystemen geconfronteerd. Dagelijks stoten deze mensen op wettelijke, administratieve of belastingtechnische mobiliteitshindernissen.

 

De EURES-adviseurs in deze gebieden kunnen de werknemers die in het ene land wonen en in het andere land werken advies en ondersteuning aangaande hun rechten en plichten geven.

 

Er bestaan op het moment 12 grensoverschrijdende EURES-partnerschappen, die geografisch gezien over heel Europa verdeeld zijn en er zijn 19 landen bij betrokken. Doel is te komen tot afgestemde informatie over de voor grensregio´s specifieke arbeidsmobiliteit. Binnen deze partnerschappen komen UWV´s, beroepsvoorlichtingsdiensten, werkgeversverenigingen en vakbonden, lokale overheidsinstanties en inrichtingen die zich met vragen over werk en beroepsonderwijs bezig houden, samen. De grensoverschrijdende partnerschappen zijn belangrijke bemiddelingsinstanties tussen UWV´s op regionaal en nationaal vlak enerzijds en de sociale partners anderzijds. Ook is EURES een essentiële instantie voor de observatie van deze grensoverschrijdende werkgebieden, die een cruciaal element bij de ontwikkeling van een echte Europese arbeidsmarkt zijn.