Valse vrienden

2009 - 2011


‘Das ist schlimm!’ ‘Wat?! Dat is helemaal niet slim. Het is juist verschrikkelijk!’ Sommige Duitse en Nederlandse woorden lijken veel op elkaar, maar betekenen iets totaal anders. Het project ‘Falsche Freunde’ biedt scholen een leermethode om deze spraakverwarring te voorkomen.

 

Het taal-leer-theater ‘Valse vrienden’ pakt deze misverstanden aan. In samenwerking met vakleerkrachten, leraren, docenten en universiteiten is voor dit project een aanvullende methode ontwikkeld voor het onderwijs aan hogescholen, nascholingen, maar vooral voor het vreemde-taal-onderwijs zowel op Nederlandse als op Duitse scholen.

Het taal-leer-theater stimuleert de interesse voor de cultuur en de taal van het buurland en is geïntegreerd als aanvullende pedagogisch-didactische methode binnen het vreemde-taal-onderwijs.

Projectpartner Mini-Art biedt een dialoogboek met leidraad aan voor leraren. Kijk voor meer informatie op www.mini-art.de/falsche-freunde.

Partners

  • Mini-art e.V., Bedburg-Hau
  • Stichting der bevordering van de Duitse Taal in Nederland, Arnhem
  • Nederlandse Taalunie, Den Haag

Financiering

Kosten:  € 57.086,68

 

Subsidie INTERREG

EU:         € 25.000,00

DE:         € 0

NL:         € 0