GIP EXTRA ERW

2020 - 2021


Het project GIP Extra ERW beoogt het aanbod en de diensten van het GrensInfoPunt binnen de Euregio Rijn-Waal verder te ontwikkelen en te professionaliseren.

 

Om de grenseconomie te laten groeien is een geïntegreerde grensoverschrijdende arbeidsmarkt van groot belang. Het beschikbaar stellen van informatie aan zowel werkgevers als werknemers speelt daarbij een beslissende rol. Naast onvoldoende kennis van de taal en verschillen in sociale zekerheid- en belastingstelsels vormt ontbrekende of onvolledige informatie hieromtrent een van de grootste mobiliteitsobstakels op de grensoverschrijdende arbeidsmarkt. Om deze informatievoorziening te verbeteren is er tussen 2015-2017 langs de Nederlands-Duitse-Belgische grens een netwerk van GrensInfoPunten (GIP’s) ontstaan. Met hun brede expertise ondersteunen de GIP’s werkgevers en werknemers bij individuele vraagstukken over werken en werkgelegenheid ineen grensoverschrijdende context.
Het project GIP Extra ERW beoogt het aanbod en de diensten van hetGrensInfoPunt binnen de Euregio Rijn-Waal verder teontwikkelen en te professionaliseren. Het uitgangspunt hierbij is het click-call-connect-principe: het één-op-één-gesprek veronderstelt een voorafgaand

digitaal resp. telefonisch of groepsadvies. Met het oog op de veranderde conjuncturele situatie zal het accent in de dienstverlening meer op de advisering en begeleiding van werkgevers komen te liggen. Het netwerk van de GIP’s zal na de implementatiefase vanaf 2020 worden doorontwikkeld met bijzondere aandacht voor kwaliteitsborging en verdere uitbouw van de samenwerking, bijvoorbeeld op het gebied van communicatie. Op regionaal niveau gaat het GIP Euregio Rijn-Waal aan belanghebbende partijen op de arbeidsmarkt expertsessies aanbieden. Deze hebben tot doel het grensoverschrijdend delen en vergroten van kennis te bevorderen en de uitwisseling te coördineren. Informatie delen en verspreiden over inhoud en waardering van (beroeps-) opleidingen krijgt hier een prominente plek. Ook de afstemming tussen partijen en andere grensoverschrijdende INTERREG-arbeidsmarktprojecten wordt in het kader van een klankbordgroep gecoördineerd.

Partners

  • Euregio Rhein-Waal
  • Sociale Verzekeringsbank
  • Agentur für Arbeit Wesel
  • Deutsche Rentenversicherung Rheinland
  • UWV Werkbedrijf Achterhoek
  • Deutscher Gewerkschaftbund

Financiering

Kosten:  € 421.919,37

 

Subsidie INTERREG

EU:         € 210.959,69 (EFRE / EFRO)

DE:          € 14.280,00 (Deutscher Gewerkschaftbund)

                € 63.287,91 (MWIDE NRW)

                € 14.280,00 (Deutsche Rentenversicherung Rheinland)

                € 14.280,00 (Agentur für Arbeit Wesel)

                € 23.789,57 (Euregio Rhein-Waal)

NL:          € 35.567,80 (Provincie Gelderland)

               € 11.322,00 (Sociale Verzekeringsbank)

               € 14.280,00 (UWV Werkbedrijf Achterhoek)

               € 6.624,13 (Provincie Limburg)

               € 13.248,27 (Provincie Noord-Brabant)