Terug naar school

2019 - 2019


De projectpartners zijn van plan om de omvang van schoolverzuim zorgvuldig op de kaart te krijgen met als doel effektieve interventies van schoolverzuim te ontwikkelen.

 

Langdurig schoolverzuim is een veelvoorkomend probleem. Dit resulteert in hoge sociale kosten voor de maatschappij en psychosociale nadelen voor het individu. Behoudens deze globale indrukken van schoolverzuim in Nederland en Duitsland is er geen goed overzicht wat betreft schoolverzuim binnen de grensregio’s van de Euregio Rijn-Waal. Dit ontbreken van actuele gegevens maakt dat gerichte interventies om schoolverzuim tegen te gaan onvoldoende ontwikkeld kunnen worden. 

Dit project gaat actuele cijfers genereren over de omvang van schoolverzuim in de euregio, over de verschillende interventies die nu worden ingezet, overeenkomsten en verschillen in betrokken partijen en relevante wetten en regelgeving tussen Nederland en Duitsland. De resultaten hiervan zullen worden gedeeld met relevante partijen zoals de JeugdGGZ, leerplichtambtenaren en school/jeugdartsen. Het huidige project is een opmaat voor het ontwikkelen van doelgerichte interventies in de Euregio Rijn-Waal.

Partners

Leadpartner: Karakter, kinder- en jeugdpsychatrie Nijmegen

Projectpartner: LVR-Klinikum Essen, LVR-Klinikum Viersen, GGNet Zevenaar

Financiering

Projectkosten: €49.850

EU-subsidie: €24.925