Shared History on Tour

31-08/20


Beleef de gezamenlijke geschiedenis van Nederland en Duitsland in het tijdperk van de stoomtrein. Ontdek de overeenkomsten en verschillen van de buurlanden en hoe de grote omwentelingen in de 20e eeuw hun betrekkingen hebben beïnvloed.

 

Hierbij staat de grensregio “Nederrijnland” centraal. Historisch gezien is dit gebied een nauw verweven cultureel en economisch gebied. Een bedrijvige uitwisseling van mensen, goederen en ideeën vormden door de eeuwen de basis voor bloei en rijkdom. Het was de ontwikkeling van nationale staten en de vaste landsgrenzen die voor een scheiding in dit gegroeide cultuurlandschap zorgden.

 

Het Europese bewustzijn na de Tweede Wereldoorlog en de opening van de Europese binnengrenzen schreven reeds geschiedenis. Maar ook vóór die tijd waren er al

hele bijzondere grensoverschrijdende betrekkingen tussen onze buurlanden en mensen. Kijk en beleef via tekst, beeld, film en 360 graden video’s de vele verhalen en perspectieven van ons als buren.

 

“Shared History on Tour” geeft de verbondenheid weer tussen Duitsers en Nederlanders in de afgelopen 150 jaar. Oorlog, vrede, vriendschap en afkeer zijn daarbij net zo goed onderdeel van ons verleden, als ook gezamenlijke uitdagingen en grensoverschrijdende uitwisseling.

 

De tentoonstelling is ontworpen door het LVR-Niederrheinmuseum Wesel en maakt onderdeel uit van het project “Het Verhaal van Oorlog en Vrijheid zonder Grenzen” Dit project wordt in het kader van het INTERREG-programma Deutschland-Nederland uitgevoerd en met 1,2 miljoen euro door de Europese Unie, het Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen (MWIDE NRW) en de provincies Gelderland en Limburg financieel ondersteunt.

 

Flyer met locaties en data


Gerelateerd/Ander nieuws

08-04/24

Openbare aanbestedingsprocedure gestart

Tussentijdse evaluatie & stakeholderconsultatie

02-04/24

Europaparlementariër Jens Geier bezoekt de Euregio Rijn-Waal

Europarlementariër Jens Geier bracht op 25 maart 2024 een bezoek aan de Euregio Rijn-Waal. Hier sprak de heer Geier met Andreas Kochs, secretaris en Heidi de Ruiter, plv. secretaris van de Euregio Rijn-Waal.

28-03/24

Kreis Kleve intensiveert samenwerking met Euregio Rijn-Waal

Landrat Christoph Gerwers sprak met Euregio-secretaris Andreas Kochs en diens plaatsvervanger Heidi de Ruiter over de medische zorg in de grensregio.