Het ‘kleinprojectenfonds’ INDUSTR_I4.0 versnelt de digitale transitie binnen de (maak)industrie in het Nederlands-Duitse grensgebied. Het project richt zich daarbij niet op de koplopers, maar juist op de groep mkb-ondernemingen die daarop volgt. De focus ligt op de adoptie en implementatie van digitale technologie om zo mkb-innovaties te accelereren. 

In totaal is hiervoor 10 miljoen euro beschikbaar. INDUSTR_I4.0 loopt van 2024 tot en met 2027 en wordt ondersteund door het Interreg VI programma Duitsland-Nederland.

 

Klein deel mkb profiteert van geavanceerde industrie 4.0-technologie

De afgelopen jaren zijn er grote stappen gezet op het gebied van de digitale transitie van de (maak)industrie (industrie 4.0, ook wel Smart Industry genoemd). Maar we zijn er nog niet: Uit onderzoek van de Radboud Universiteit blijkt dat slechts 15% van de ondernemers in de grensregio gebruik maken van geavanceerde industrie 4.0-technologie.

Veel van deze technologie wordt in isolement ontwikkeld en nauwelijks aansluiting vindt bij andere digitale technologieën. 

Waar een klein deel van het bedrijfsleven afgelopen jaren heeft geprofiteerd van de steunmaatregelen op het gebied van de digitale transitie, lijkt een groter deel moeite te hebben om de kansen van de digitale transitie te verzilveren: Het ‘peloton’ dreigt zo steeds verder achterop te raken bij de kopgroep en de aansluiting te verliezen.

 

Subsidie stelt mkb’ers in staat te innoveren

INDUSTR_I4.0 wil daar verandering in aanbrengen. Concreet door 80 grensoverschrijdende digitale innovatieprojecten en 80 haalbaarheidsstudies te realiseren. Met de focus op adoptie en implementatie van digitale technologie sluit het instrument aan op de doelgroep. 

Daarbij ligt de focus bijvoorbeeld niet op de ontwikkeling van een geheel nieuw AI-protocol, maar wel de toepassing van AI om bedrijfsprocessen verder te vernieuwen. De komende jaren gaat INDUSTR_I4.0 zo tot ongeveer 200 ondernemers in de grensregio ondersteunen. Binnen de projecten is samenwerking tussen Nederlandse en Duitse partners een vereiste.

Het kleinprojectfonds INDUSTR_I4.0 wordt uitgevoerd in het kader van het Interreg VI-programma Deutschland-Nederland en wordt medegefinancierd door de Europese Unie, het MWIKE NRW, het Niedersächsisches Ministerium für Bundes-und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de provincies Fryslân, Groningen, Drenthe, Overijssel, Flevoland, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg.

 

Alle informatie en de aanvraagformulieren vindt u op industri4-interreg.eu