Interreg VI Deutschland-Nederland 2021-2027

De grensregio's in Europa zijn de verbindende schakels van de Europese Unie. Door samenwerking over de grens verliezen de nationale grenzen in Europa meer en meer aan betekenis. Ter ondersteuning van deze grensoverschrijdende samenwerking heeft de Europese Unie het subsidieprogramma Interreg in het leven geroepen.

Financiële ondersteuning voor grensoverschrijdende projecten
Voor de Nederlands-Duitse grensregio staat in de periode 2021-2027 een bedrag van ca. 450 miljoen euro ter beschikking. De doelstellingen die met deze middelen moeten worden bereikt, worden beschreven in het samenwerkingsprogramma "Interreg Deutschland-Nederland".
De belangrijkste doelstellingen van het programma zijn “een innovatiever programmagebied”, “een groener programmagebied”, “samenwerken aan een verbonden grensgebied” en “een Europa dichter bij de burger in het grensgebied”. 

U kunt als publieke of private rechtspersoon, organisatie of bedrijf een projectaanvraag indienen. Gesubsidieerd worden uitsluitend projecten, waarbij Nederlandse en Duitse partners met elkaar samenwerken. De financiering van projecten bestaat altijd uit een eigen bijdrage van de partners, EU-subsidiemiddelen (meestal tot 50%) en vaak ook uit nationale en regionale subsidiemiddelen (bijvoorbeeld van ministeries of provincies).

 

Kijkt u voor uitgebreide en actuele informatie ook op de website van het Interreg-Programma Deutschland-Nederland

 

 

Projectidee

Als u al projectideeën hebt voor de nieuwe subsidieperiode, kunt u deze op papier zetten in het PROJECTIDEE FORMULIER. Aan de hand van dit concept kunt u al nadenken over de belangrijke aspecten van het project. Dit vergemakkelijkt de eerste bespreking van het idee met de medewerkers van het REGIONALE PROGRAMMAMANAGEMENT . Ook kan een eerste inschatting worden gemaakt van de kosten en de financiering van het project.

 

Afspraak

Wilt u een afspraak maken voor een eerste kennismaking of om uw projectidee te bespreken? Neem dan contact op met de collega´s het van het Regionale Programmamanegement