VIKING X-REGIO

2009 - 2010


Nederland en Duitsland werken al lange tijd samen op het gebeid van hoogwatermanagement. Door de praktijk weten de partners dat er veel te winnen valt als zij hun kennis en ervaring op het gebied van rampen- en crisisbeheersing met elkaar delen.

 

Het project VIKING X-REGIO heeft de wenselijkheid en haalbaarheid aangetoond voor een intensievere samenwerking, in het bijzonder om de informatiestromen over rampen en crisisbeheersing te verbeteren. Het betreft hier specifiek de ICT-structuur en de koppeling van de systemen in de Duits-Nederlandse regio's langs de Rijn, Maas, Vecht en Eems.

 

Dit project was de eerste stap naar een gemeenschappelijke basis voor technologie- en kennisoverdracht, samenwerking tussen organisaties op het gebied van rampen- en crisisbeheersing, evacuatieprotocollen en ICT-koppelingen. Deze activiteiten worden nu grens- en regio-overschrijdend, langs de gehele grens ontwikkeld.

Partners

  • Provincie Gelderland 
  • Innenministerium des Landes Nordrhein-Westfalen

Financiering

Kosten:  € 50.000,00

 

Subsidie INTERREG

EU:         € 25.000,00

DE:         € 12.500,00 (Nordrhein-Westfalen)

NL:         € 12.500,00 (Provincie Gelderland)