MINTLAB on Tours

2014 - 2015


Middelbare scholieren motiveren voor MINT-vakken (mathematiek, informatica, natuurkunde en techniek) door middel van onderzoek in oude kastelen. Dat is het doel van dit grensoverschijdende project. Zes Nederlandse en zes Duitse scholen werken hieraan mee. Scholieren in de leeftijd van 15-16 jaar, voeren bij Nederlandse en Duitse kastelen en historische gebouwen onderzoeken uit. Hierbij maken zij gebruik van een mobiel buslaboratorium.

 

De volgende thema’s worden daarbij onderzocht:

  • De vroegere en tegenwoordige energieverzorging op kastelen;
  • Kaarslicht en moderne verlichting;
  • Het kasteel als biotoop;
  • Historische wapens en MINT;
  • Bepalen van familiebanden met moderne moleculairbiologische methoden.

Hierdoor leren de jonge deelnemers, hoezeer MINT-kennis het leven van de mensen toen en nu bepalen en bepaald hebben en hoe veelzijdig de beroepsmogelijkheden op dit gebied zijn. Dit project draagt bij aan de ontwikkeling van toekomstige talenten in de grensregio.

Partners

  • FörderKreis Kultur & Schlösser e. V.Kaökar-Appeldorn
  • Stiftung Jugend & Schlösser, Bad Iburg
  • Slot Doddendael, Nijmegen
  • Stichting Heritage Partnership, Roermond
  • Förderverein Biotechnologie NRW e.V., Düsseldorf

Financiering

Kosten:  € 50.000,00

 

Subsidie INTERREG

EU:         € 25.000,00

DE:         0

NL:         € 7.500,00 (Provincie Gelderland)