Grensdialoog

2014 - 2015


Het project Grensdialoog heeft als doel dat (jonge) mensen aan weerszijden van de grens elkaar beter begrijpen en dat zij geïnspireerd raken door de manier waarop een ieder de meerwaarde van de grens ervaart.

 

Een van de resultaten van dit project is het boek ‘Pindakaas & Kirschmarmelade; inspirerende verhalen uit de Nederlands-Duitse grensstreek’. Het boek bevat ervaringsverhalen van 24 inwoners van de grensstreek, die een speciale relatie hebben met de Nederlands-Duitse grens, op privé- of professioneel vlak. Hoe ervaren bewoners van de grensstreek elkaar? In hoeverre zien en voelen ze een grens? Daarnaast is een ontmoetingsdag van grensbewoners georganiseerd waarop grensbewoners met elkaar in gesprek gaan over thema’s uit het boek. Deze ‘ Dag van de Grensdialoog’ is voorbereid door scholieren van de drie middelbare scholen uit Groesbeek (NL), Ubbergen (NL) en Kranenburg (D). De scholieren krijgen, in het kader van een maatschappelijke stage, les in interculturele samenwerking en werken met thema’s uit het boek. Daarnaast zijn vrijwilligers uit beide landen betrokken bij de organisatie van toekomstige Grensdialoog-dagen. Dit project versterkt de contacten tussen burgers in de Rhein-Waal-Regio.

Partners

  • Gemeente Groesbeek
  • Gemeinde Kranenburg
  • Gemeente Ubbergen

Financiering

Kosten:  € 50.000,00

 

Subsidie INTERREG

EU:         € 25.000,00

DE:         0

NL:         0