Dienstverlening grensarbeid

2013 - 2014


De persoonlijke dienstverlening op het gebied van grensarbeid in de Nederlands-Duitse grensregio is relevant voor ruim 165.000 grenspendelaars, uitkeringsgerechtigden, studenten en gepensioneerden.

 

Het Nederlandse Bureau voor Duitse zaken van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) werkt hiervoor nauw samen met vele andere instanties, waaronder de Belastingdienst, het Finanzamt, het UWV, het Agentur für Arbeit en de Euregio’s. Uitgangspunt van alle betrokken instanties is dat de burger in grensoverschrijdende situaties op één punt terecht kan met al zijn vragen en problemen op het gebied van de sociale zekerheid - inclusief zorg - en belastingen. Hiervoor worden spreekuren verzorgd op dertien verschillende locaties langs de grens.

Vanwege de vele bezuinigingen is in dit project onderzocht of deze persoonlijke dienstverlening aan grensarbeiders ook vanaf 2014 kan worden behouden door een efficiëntere inrichting van deze dienstverlening en financiële bijdragen van belanghebbenden in de grensregio. De projectpartners hebben de mogelijkheden uitgewerkt in een werkplan, dat als advies aan alle betrokken partijen wordt meegegeven. De positie van grenspendelaars wordt versterkt, mede door dit project.

Partners

  • Sociale Verzekeringsbank, Nijmegen
  • Deutsche Rentenversicherungsanstalt Westfalen, Münster

Financiering

Kosten:  € 100.000,00

 

Subsidie INTERREG

EU:         € 50.000,00

DE:         € 15.000,00 (Nordrhein-Westfalen)

NL:         € 15.000,00 (Provincie Gelderland)