Zand

2009 - 2011


Aan beide zijden van de Nederlands-Duitse grens worden op grote schaal ontgrondingen uitgevoerd en gepland, voor onder andere zand- en grintwinning. De projectpartners wilden informatie uitwisselen over ontgrondings- en herinrichtingsplannen binnen de Rhein-Waal-Regio en gezamenlijk concepten ontwikkelen.

 

In het kader van het project werden drie workshops georganiseerd:

  • Afgraving en herontwikkelingsplannen aan beide zijden van de grens - verbinding met natuurlijke leefgebieden;
  • Toerisme, natuur en recreatie;
  • Marketing in het licht van demografie en doelgroepenanalyse.

Duitse en Nederlandse vertegenwoordigers uit verschillende belangengroepen kwamen bij elkaar. De natuurlijke landschappen, met de bestaande en geplande afgravings- en herontwikkelingsgebieden, werden met een toeristische benadering geëvalueerd en in een brede context besproken. Zo kwamen de sterke, maar ook zwakke punten per regio duidelijk naar voren, wat resulteerde in oplossingen en verbeteringen. Na afloop zijn aanbevelingen geformuleerd voor een verder grensoverschrijdend regionaal ontwikkelingsbeleid. Diverse instanties hebben dit inmiddels opgepakt.

Partners

  • Naturschutzzentrum im Kreis Kleve e.V., Rees-Bienen 
  • Stichting het Limburgs Landschap, Lomm

Financiering

Kosten:   € 52.686,60

 

Subsidie INTERREG

EU:         € 24.986,60

DE:         € 0

NL:         € 1.000,00 (Provincie Limburg)