Wilde dieren-management

2011 - 2013


Trekkende diersoorten in de Rhein-Waal-Regio, zoals ganzen, houden zich niet aan landsgrenzen. Het project ‘Wildtiermanagement’ had als doel de afstemming van de Nederlandse en Duitse regelgeving en de gezamenlijke ontwikkeling van een beheerssysteem in het grensgebied, waarmee de groei van bepaalde diergroepen word gemonitord.

 

Door toepassing van een Geografisch Informatie Systeem (GIS) in het grensoverschrijdende natuurgebied ‘Gelderse Poort’ wordt berekend bij welk ruimtegebruik de geringste hoeveelheid schade ontstaat door Arctische ganzen. Dit maakt het omgaan met schadeveroorzakende diergroepen eenvoudiger. Met de GIS-tool kunnen beleidsmakers het effect van hun beleid ten aanzien van grensoverschrijdende diersoorten doorrekenen.

 

Het project heeft geleid tot het gezamenlijk beheer van het grensoverschrijdende natuurgebied ‘Gelderse Poort’, waarbij de activiteiten in het kader van de monitoring van trekkende diersoorten op elkaar worden afgestemd.

Partners

  • SOVON Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen
  • NABU-Naturschutzstation Niederrhein e.V., Kranenburg

Financiering

Kosten:  € 105.451,12

 

Subsidie INTERREG

EU:         € 25.000,00

DE:         € 0

NL:         € 0