KliKER

2012 - 2015


Elf Nederlandse en Duitse gemeenten werken actief samen op het gebied van klimaatbescherming en klimaatadaptatie. Punten van samenwerking zijn: duurzame energie, renovatie van gebouwen, aanpassing aan klimaatverandering.

 

De projectpartners kiezen beurtelings onderwerpen en wisselen in thematische workshops ervaringen met elkaar uit. Hierbij krijgen zij ondersteuning en advies van klimaatexperts. Daarnaast laten de partners samen studies uitvoeren voor regionaal belangrijke plannen, zoals de oprichting van een zonne-energiekadaster en methoden voor CO2-balans. Een belangrijk deel bestaat uit preventie in de vorm van voorlichting aan burgers.

 

Samen bouwen de gemeenten aan een Euregionaal klimaatnetwerk. Voor elke gemeente wordt een lokale klimaatroadmap 2020 uitgewerkt. Deze bevat maatregelen en activiteiten die nodig zijn voor een CO2-vriendelijke toekomst. De gezamenlijke plannen leiden tot een Euregionale klimaatroadmap, die de komende jaren in concrete activiteiten zal worden omgezet.

Meer informatie is te vinden op www.klimaatgemeenten.nl en www.klimakommunen.de.

Partners

 • Stadt Rheinberg 
 • Stadt Kleve
 • Gemeente Gennep
 • Stadt Duisburg
 • Stadt Neukirchen-Vluyn
 • Gemeente Wijchen
 • Gemeente Lingewaard
 • Gemeinde Alpen
 • Gemeente Renkum
 • Gemeente Rheden
 • Gemeente Overbetuwe

Financiering

Kosten:  € 1.196.700,00

 

Subsidie INTERREG

EU:         € 598.350,00

DE:         € 179.505,00 (Nordrhein-Westfalen)

NL:         € 172.334,00 (Provincie Gelderland)