Gezonde kinderen in gezonde gemeenten

2008 - 2013


Het project ‘Gezonde Kinderen in Gezonde Gemeenten’ (GKGK) richtte zich op het verbeteren van het voedings- en bewegingspatroon van kinderen en jongeren. Dit pilotproject werd uitgevoerd in zes Nederlandse en zes Duitse steden op in totaal 37 basisscholen. Het was bedoeld om bewegingsarmoede tegen te gaan, de motorische ontwikkeling te bevorderen en overgewicht te remmen.

 

Omdat de focus op één component niet effectief is, werden meerdere componenten tegelijkertijd beïnvloed. Hiervoor werd intensief samengewerkt door JGZ/GGD, MKB, gemeenten, scholen en sportverenigingen, ouders en kinderen. In deze meervoudige aanpak kregen de deelnemende kinderen dagelijks een uur bewegen en wekelijks les over gezondheid, voeding en slaap en jaarlijks een motorische fitheidstest. De resultaten werden teruggekoppeld naar ouders, leerkrachten, directies en gemeenten. Op alle motorische onderdelen hebben de kinderen in de onderzoeksgroep beter gepresteerd dan de normaalwaarden en zijn hun vaardigheden toegenomen. Deze aanpak wordt inmiddels in meerdere Nederlandse en Duitse gemeenten structureel ingezet.

Partners

  • Willibald Gebhardt Institut e.V., Essen 
  • Europäische Akademie des Sports Velen
  • Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB), Bennekom
  • Gelderse Sportfederatie, Arnhem
  • Sportservice Noord-Brabant, Goirle
  • Unfallkasse Nordrhein-Westfalen, Münster
  • Betriebskrankenkasse Landesverband Nordrhein, Essen
  • Landessportbund Nordrhein-Westfalen, Duisburg

Financiering

Kosten:  € 1.880.070,00

 

Subsidie INTERREG

EU:         € 940.035,00

NL:         € 147644,10 (Provincie Gelderland, Provincie Noord - Brabant

DE:         € 145.195,00 (Nordrhein-Westfalen)