Toekomst groothandel van planten

2014 - 2014


Nederland is wereldleider in bloemen- en plantenproductie en - export en Duitsland is een van haar de belangrijkste afzetlanden. Sierteelt is een belangrijke economische pijlers voor de Euregio Rijn Waal.

 

Dit project heeft als doel de afzet van sierteeltproducten te bevorderen en de toekomst van de bloemen- en plantengroothandel duurzaam te versterken. Om te kunnen voldoen aan de behoeften en eisen van de Duitse en Nederlandse bedrijven wordt een marktonderzoek uitgevoerd. Door middel van workshops voor de Nederlandse en Duitse producenten, groothandelaren en detailhandel wordt een gemeenschappelijk beleid ontwikkeld.

De projectpartners zullen blijvend gaan samenwerken op het gebied van onder meer innovatie, duurzame productie, opleiding, logistiek en marketing. Dit project levert een bijdrage aan de versterking van de Rijn-Waal-Regio als Europees centrum van de tuinbouw.

Partners

  • Verband des Deutschen Blumen- Groß- und Importhandels e.V.
  • Vereniging von Groothandelaren in Bloemkwekerijprodukten 

Financiering

Kosten € 34.400,00

 

Subsidie INTERREG

EU: € 17.200,00