AZUBI-Pilot

2014 - 2015


Als gevolg van de opgedane kennis in het Interreg-project AZUBInfo werd duidelijk, dat het nodig is om kleine en middelgrote ondernemingen en potentiële stagiairs aan zowel de Duitse en Nederlandse kant samen te brengen. Dit verbetert het regionale concurrentievermogen van kleinere bedrijven, maar kan ook de uitstroom van studenten uit de regio verminderen.

 

Het doel van dit vervolgproject is het verkleinen van de kloof tussen beroepeninformatie vraag en -aanbod, zodat ondernemingen het beroepsbeeld en hun uitgebreide training bij de jongeren kunnen aanbieden. De focus ligt ook op de verbetering en versterking van de grensoverschrijdende samenwerking tussen scholen en bedrijven.

 

Met de resultaten van het AZUBInfo-project worden maatregelen ontwikkeld, waarmee effectief omgegaan kan worden met de verschillen tussen de informatiebehoefte en informatieaanbod van bedrijven en instellingen binnen de regio. Deze maatregelen worden getest door deelnemende bedrijven aan Duitse en Nederlandse zijde. De resultaten die hieruit voortvloeien, zoals aangepaste functieomschrijvingen en nieuwe informatiekanalen, worden vervolgens bij de deelnemende scholen gecontroleerd en aan de hand van de ontvangen feedback geoptimaliseerd. Hierdoor ontstaan concrete grensoverschrijdende maatregelen voor bedrijven en instellingen in de regio met betrekking tot het bereiken van mogelijke stagiairs uit het buurland.

Partners

  • Stadt Hamminkeln
  • Candea College, Duiven
  • Intituut GEMIT, Mönchengladbach

Financiering

Kosten:  € 51.757,00

 

Subsidie INTERREG

EU:         € 25.000,00