AZUBInfo

2014 - 2014


Wat betreft de informatieoverdracht over de beroepenoriëntatie tussen studenten en bedrijven uit de Euregio liggen zowel aan de Duitse als aan de Nederlandse kant verbeterpunten. Het doel van dit project is bemiddeling tussen bedrijfsleven en studenten, waarbij vooral gekeken wordt naar de (communicatie)kanalen die voor de studenten wordt gebruikt. De verschillen die aanwezig zijn tussen de beide landen, worden in dit project geïnventariseerd en meegenomen in vervolgtrajecten.

 

In dit project worden grensoverschrijdende netwerken opgezet, bestaande uit Nederlandse en Duiste scholen en bedrijven. Ook wordt onderzocht welke informatiekanalen door studenten het liefst worden gebruikt. Ook kijken de partners naar de mogelijkheden van een digitale vacaturebank, sociale media waarop bedrijven en studenten zich aan elkaar kunnen presenteren, forums om discussies met elkaar te kunnen voeren en een soort beurs waar student en bedrijf fysiek met elkaar kennismaken. Daarnaast wordt gezocht naar de beste wijze van bemiddeling en informatievoorziening aan studenten. Ook inventariseren de partners welke maatregelen er genomen moeten worden door de bedrijven uit de Euregio Rijn-Waal om jongeren te werven voor de actuele stageplaatsen en de betrokkenheid van de Kamer van koophandel en het UWV WERKbedrijf hierbij.

Partners

  • Stadt Hamminkeln
  • Candea College, Duiven
  • Intituut GEMIT, Mönchengladbach

Financiering

Kosten:  € 51.757,00

 

Subsidie INTERREG

EU:         € 25.000,00