tRIJNco

2012 - 2015


Verkeer en vervoer van goederen zijn belangrijk voor de economie van de Rhein-Waal-Regio. Maar het veroorzaakt ook overlast, zoals lawaai en milieuvervuiling. De Nederlandse en Duitse projectpartners willen deze overlast verminderen door weg-goederentransport te verplaatsen naar een milieuvriendelijkere wijze van transport, vooral door inzet van de binnenvaart. De binnenvaart is veilig en veroorzaakt relatief weinig lawaai en uitstoot. De Rhein-Waal-Regio biedt prima voorwaarden met betrekking tot waterinfrastructuur, aantal terminals en kwaliteitsaanbod van bestaande containerlijndiensten.

 

Door het transport anders te organiseren, kan een steeds groter deel van het regionale goederenvervoer worden verplaatst van de weg naar het water. Ook voeren de projectpartners samen met regionale werven een haalbaarheidsstudie uit naar de ontwikkeling van nieuwe, regionaal inzetbare, binnenvaartcontainerschepen. In dit project wordt gewerkt aan samenwerkingsverbanden tussen havens en vervoersbedrijven, om zo bestaande waterwegen in de regio beter te benutten. 

Partners

 • DST, Duisburg
 • Universität Duisburg-Essen
 • MARIN, Wageningen
 • EICB, Rotterdam
 • Hafen Emmelsum, Wesel
 • MCA, ‘s Hertogenbosch
 • Contargo, Ludwigshafen
 • Radboud Universiteit Nijmegen
 • duisPORT, Duisburg
 • BöB, Berlin
 • IHK Duisburg
 • Carpe Diem Inland Shipping, Papendrecht
 • V.O.F. Wolkap, Zwijndrecht
 • Aqualink, Nijmegen
 • BTB, Rotterdam
 • V.O.F. Gratie, Papendrecht
 • MCS B.V.,Drachten
 • NPRC, Zwijndrecht
 • Scheepsbouw Nederland, Zoetermeer
 • Bodewes Binnenvaart bv, Millingen a/d Rijn

Financiering

Kosten:  € 825.757,00

 

Subsidie INTERREG

EU:         € 371.591,00

DE:         € 123.864,00 (Nordrhein-Westfalen)

NL:         € 123.864,00 (Provincie Gelderland)