EU Cycle

2019 - 2023


Het Interreg Europe-project "EU CYCLE" heeft tot doel het aandeel van het fietsverkeer te vergroten en zo de versterking van de CO2-neutrale mobiliteit in de doelregio's te bevorderen.

 

Om dit doel te bereiken werken de Europese projectpartners samen in een interregionaal leerproces om vier regionale subsidie instrumenten te optimaliseren. In het EU CYCLE-consortium werkt de Euregio Rijn-Waal samen met West Pannon Nonprofit Ltd. (Hongarije), de Association of Bialystok Functional Area (Polen), de regio Apulië (Italië) en de Europese Fietsersfederatie (België).

 

De gemeenschappelijke uitdaging in alle partnerregio's ligt in het feit dat, hoewel er in het verleden al in fietsprojecten is geïnvesteerd, goede praktijken en succesvolle benaderingen niet voldoende zijn verspreid op Europees niveau en de ontwikkeling van de fietsinfrastructuur nog steeds sterk verschilt tussen de Europese regio's.

 

De partners van het EU CYCLE-project hebben allemaal expertise in verschillende subthema's op het gebied van fietsen, zoals regionaal fietsen, fietstoerisme, stadsfietsen, intermodaliteit, verbindingen tussen stad en platteland en territoriale samenwerking op het gebied van fietsen. Om hun expertise optimaal te benutten, hebben de partners besloten hun kennis en ervaring te delen met andere Europese regio's om de regionale subsidie instrumenten te optimaliseren. Dit zal de efficiënte uitvoering van fietsprojecten die door deze regionale subsidie instrumenten worden gefinancierd, verhogen en uiteindelijk de impact van de regio's op het gebied van koolstof neutrale mobiliteit vergroten.

 

Op basis van de resultaten van het project zal aan het einde van het project voor elke regio een actieplan worden opgesteld met concrete aanbevelingen over hoe de regionale financieringsinstrumenten effectiever kunnen worden gemaakt om de efficiëntie van fietsprojecten voor de koolstof neutrale mobiliteit te vergroten.

 

Het project, met een totale duur van 4 jaar, is verdeeld in twee projectfasen, waarbij de interregionale leerfase loopt van 1 augustus 2019 tot 31 juli 2022, en de uitvoeringsfase van de actieplannen van 1 augustus 2022 tot 31 juli 2023.

 

Meer informatie over het project is te vinden op www.interregeurope.eu/eucycle, op Facebook (https://www.facebook.com/EUCYCLE) en Twitter (https://twitter.com/cycle_eu).

Partners

  • West Pannon Nonprofit Ltd. (Hongarije)
  • Euregio Rijn-Waal (Duitsland
  • Association of Bialystok Functional Area (Polen)
  • Regio Apulië (Italië)
  • Europese Fietsersfederatie (België)

Financiering

Het totale projectbudget bedraagt ongeveer 1,0 miljoen euro, waarvan rond 0,8 miljoen euro uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) van de EU komen; de rest wordt gefinancierd door de projectpartners.