INscience

2018 - 2018


Met behulp van een wetenschappelijk festival word er een brug gebouwd tussen wetenschap en publiek.

 

Kennis bij het publiek  over wetenschappelijke thema´s is van belang, omdat de wetenschap een van de belangrijkste krachten is die onze samenleving vorm geeft. Aan beide zijden van de grens ontbreekt het aan die kennis bij het publiek. InScience, International Science Filmfestival Nijmegen heeft, als een uniek festival in Nederland,  ervaring opgedaan om kennis met het publiek te delen. De kern van het festivalprogramma bestaat uit een selectie van de beste wetenschapsfilms die in het jaar voorafgaande aan het festival wereldwijd zijn verschenen. De inhoudelijke doelstelling van InScience is het verhelderen van de impact van wetenschap op de samenleving voor een breed publiek. De strategische doelstelling is het profileren van de regio als kennisregio. Omdat wetenschappelijke thema´s aan beide kanten van de grens verkend worden in dit project wordt er een verbinding gelegd tussen Duitsland en Nederland, maar word er ook een brug geslagen van wetenschap naar publiek en biedt het project een podium aan het innovatief bedrijfsleven hun inzichten met het publiek te delen. Binnen het project komen wetenschap, toepassingen en maatschappelijke discussie samen.  

Partners

Leadpartner: Stichting InScience Nijmegen

Projectpartner: Hochschule Rhein-Waal Kleve

Financiering

Projectkosten: €33.581

EU-subsidie: €16.790