Aegee European training calendar

2018 - 2019


Op verzoek van vele studenten bied de AEGEE een meerweekse seminar met thema┬┤s zoals eventmanagement, conflictmanagement of teamleiderschap - in tegenstelling tot de klassieke programmas van nationale hogescholen - in combinatie met culturele uitwisseling aan.

 

De ondewerpen van de seminars zullen worden geselecteerd op basis van hun algemene relevantie voor de arbeidsmarkt: vaardigheden die niet “klassiek academisch” zijn, maar niettemin een toegevoegde waarde hebben voor het alledaagse werkleven.

Partners

Leadpartner: AEGEE Düsseldorf e.V.

Projectpartner: AEGEE Nijmegen, AEGEE Eindhoven, AEGEE Maastricht, AEGEE Aachen 

Financiering

Projectkosten: €35.132

EU-subsidie: €17.566