Agro Cross Borders

2018 - 2019


Met dit project wordt een volgende stap gezet in een gestructureerde grensoverschrijdende aanpak binnen de agrobusiness (Agropole).

 

Vanuit de ervaringen met de in 2013 uitgevoerde Interreg-projecten "Region ohne Grenzen" en de Porterstudie "Wirtschaftkraft im AgroFood" en de in het onderzoeksrapport opgenomen conclusies, toekomstprognoses en aanbevelingen is het besef gegroeid, dat met een grensoverschrijdende werking binnen de Euregio met ZO-Nederland een positie verworven kan worden als "Agropole" binnen Europa, ofwel Agrobusiness nr.1. Alhoewel dit op basis van een gezamenlijke lobby vanuit beide landen en regio's door het Europarlement is onderkend heeft de stap naar een inhoudelijke grensoverschrijdende samenwerking nog een impuls nodig.                                                                                                                           

In de periode 2016 - 2018 is hiervoor een aanzet gedaan via het Interreg-project "Auf dem Weg zum Agropole". Hiermee werden weliswaar ondernemers bereikt vanuit Agrobusiness Niederrhein en Greenport Venlo, maar nog nauwelijk vanuit Greenport Gelderland. Wel is duidelijk geworden, dat voor het bereiken van een positie als “Agropole” binnen Europa nog stappen dienen te worden gezet.

Vanuit de verbinding van Greenport Gelderland met Agrobusiness Niederrhein en Greenport Venlo willen we inspelen op de wetenschappelijk vastgestelde complementariteit op het gebied van Agro en Food in de betrokken grensoverschrijdende regio's. Dit voornemen werd tijdens de Gelderlanddag op 6 juni in Ede onderschreven in de Smart Chain Workshop onderschreven in de presentaties van prof. dr. ir. Hans van Trijp van de WUR en prof. dr. Stefanie Bröring (Universiteit Bonn).

Partners

Leadpartner: Stichting Greenport Gelderland

Projectpartner: Agrobusiness Niederrhein e.V., Gemeente Venray

Financiering

Projectkosten: €47.476

EU-subsidie: €23.738