Startklaar

2018 - 2019


Binnen dit project worden best practices ontwikkeld die draaien rond om het thema "Integratie van jonge mensen met een sociaal-emotionele beperking op de arbeidsmarkt".

 

Sinds enkele jaren worden zorginstellingen die zich specialiseren in arbeid en arbeidstoeleiding voor mensen met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt, geconfronteerd met een steeds complexere groep jongeren bij wie de conventionele concepten van arbeidsondersteuning en -toeleiding niet toereikend zijn. Het zijn jongeren die systematisch werk weigeren, moeilijk samen werken met andere sociale groepen, overlast geven in hun omgeving, ondersteuning van hulpverleners weigeren en zich zelfs met diverse vormen van agressie verzetten. De ondersteuningsvraag is zeer intensief, vooral in de overgang van onderwijs naar (reguliere of aangepaste) arbeid.

Tegelijkertijd weten we dat deelnemen aan het arbeidsproces een sterk positief effect heeft op het individuele perspectief en de afname van gedragsproblematiek.

Er wordt door professionals gezocht naar nieuwe programma’s en concepten. De initiatieven hebben her en der succes maar een uitgewerkt succesvol concept is nog niet ontwikkeld.

De werkplaats voor gehandicapte mensen „Haus Freudenberg“  biedt scholing, werk en perspectief voor iedereen. Ze heeft de opdracht om mensen die nog niet op de reguliere arbeidsmarkt terecht kunnen een werkplaats te bieden en stimuleert geschikte personen de overgang naar deze reguliere arbeidsmarkt te maken. Haus Freudenberg heeft de afgelopen jaren het concept „Door-START“ ontwikkeld en wil daarmee de deelname aan arbeid door de jonge deelnemers duurzaam ondersteunen.

Partners

Leadpartner: Haus Freudenberg GmbH Kleve

Projectpartner: Pluryn Nijmegen

Financiering

Projectkosten: €37.505

EU-subsidie: €18.752