BEL AIR

2018 - 2021


In en rondom pluimveehouderijen moet een gezondere leefomgeving door minder endotoxine in de lucht ontstaan. Hiervoor zou een innovatief technol. systeem ontwikkeld moeten worden dat het ontstaan van (endotoxine-)emissies aan de bron tegengaat.

 

In en rondom pluimveehouderijen moet een gezondere leefomgeving door minder endotoxine in de lucht ontstaan. Endotoxinen ontstaan bij de beschadiging van bacteriën en zijn bij zowel mensen als ook dieren verantwoordelijk voor aandoeningen van de luchtwegen en beperkingen van de longfunctie. Hiervoor zou een innovatief technol. systeem ontwikkeld moeten worden dat het ontstaan van (endotoxine-)emissies aan de bron en zo in eerste instantie binnen de stal tegengaat, dus idealiter vóórdat ze in de stallucht terecht komen. Het project zal hiervoor in twee fases opgedeeld worden; analyse- en toepassingsfase (figuur). Beide fases zullen deels parallel verlopen en elkaar aanvullen. Verschillende technologieën worden ingezet, die aan het eind van de fases telkens in een nieuw product uitstromen.

In de analysefase (I) streven de projectpartners het doel na, met hulp vangekoppelde sensoren de afkomst en het ontstaan van endotoxinen in destal beter leren te begrijpen. Op basis van de verzamelde data en de opgedane kennis wordt een eerst product

ontwikkeld: Een monitoring-/analysetool, het zogenaamde Endotoxin Dashboard, die op innovatieve wijze de weergave en prognose van de aanwezigheid van endotoxine binnen de stal kan laten zien. Met hulp van het dashboard kan de productiecyclus, zoals vanuit een cockpit, manueel of automatisch worden bestuurd, om kritische situaties zo vroeg mogelijk te herkennen en dan doelgericht op een reductie van endotoxine emissies aan te sturen. Elke veehouder kan het dashboard zonder verdere vereisten voor zijn werk gebruiken.

In de toepassingsfase (II) staat de oplossing van de endotoxineproblematiek aan de bron in de focus, door het invoeren van innovatieve technologieën bij pluimveebedrijven en – ook op basis van de opgedane kennis en de resultaten uit fase I – een integraal systeem dat voor de grootst mogelijke verhindering van endotoxineemissies ontwikkeld en beproefd wordt: de Endotoxin Reduction Tool.

Partners

  • GIQS e.V.
  • DLV Intensief Advies BV
  • Mikrobiologisches Labor Dr. Michael Lohmeyer GmbH
  • Whysor B.V.
  • Kewi Services B.V.
  • PTC Phage Technology Center GmbH
  • ZLTO - Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie
  • Jansen Machinefabriek en Konstruktiebedrijf B.V.
  • Rottmann Group GmbH

Financiering

Kosten:  € 2.661.690,88

 

Subsidie INTERREG

EU:         € 1.330.845,44 (EFRE / EFRO)

DE:         € 79.970,00 (Rottmann Group GmbH)

               € 79.952,00 (Mikrobiologisches Labor Dr. Michael Lohmeyer GmbH)

               € 151.928,97 (MWIDE NRW)

               € 160.800,00 (PTC Phage Technology Center GmbH)

NL:         € 35.320,00 (Provincie Noord-Brabant)

               € 303.737,50 (Jansen Machinefabriek en Konstruktiebedrijf B.V.)

               € 74.975,00 (DLV Intensief Advies BV)

               € 143.050,00 (Kewi Services B.V.)

               € 7.380,00 (Provincie Limburg)

               € 91.157,00 (Ministerie van Economische Zaken en Klimaat)

               € 83.053,00 (Whysor B.V.)

     € 101.450,00 (ZLTO - Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie)

               € 18.071,97 (Provincie Gelderland)