ENERPRO

2018 - 2021


Doel van het EnerPRO-project is grensoverschrijdende samenwerking van kleine en middelgrote ondernemingen (mkb) bij de ontwikkeling van innovatieve producten op het terrein van decentrale opwekking en opslag van hernieuwbare energie en energie-efficiencytechnologie.

 

Doel van het EnerPRO-project is grensoverschrijdende samenwerking van kleine en middelgrote ondernemingen (mkb) bij de ontwikkeling van innovatieve producten op het terrein van decentrale opwekking en opslag van hernieuwbare energie en energie-efficiencytechnologie. Het project is gericht op energiebesparende en CO2-arme technologische ontwikkelingen en legt de nadruk op technieken ten behoeve van zonne-energie en fotovoltaïsche elektriciteitssystemen, waterstof/brandstofcellen, opslagtechnologie, systeemintegratie en elektromobiliteit. De in het kader van EnerPRO ontwikkelde productinnovaties zullen het aandeel duurzame energie in de energiemix van de grensregio verhogen en een belangrijke bijdrage leveren aan het bereiken van de klimaatdoelstellingen van Nederland en Nordrhein-Westfalen.

Het innovatieve gehalte van het project EnerPRO ligt in de productontwikkelingen in het mkb, die mogelijk worden door de krachten van de partners in de grensoverschrijdende samenwerking te bundelen. De omvangrijke netwerken van de deelnemende

(geassocieerde) partners (waaronder Oost NL, Alliander en de Energieagentur NRW) staan garant voor een hoge grensoverschrijdende zichtbaarheid van het project. Om de productontwikkelingen van de grond te krijgen worden bijeenkomsten georganiseerd om beslissers in 250 bedrijven te sensibiliseren. Met 100 mkb-ers worden oriëntatiegesprekken gevoerd, 50 van hen zullen een bijdrage kunnen ontvangen voor een conceptontwikkeling. Door middel van grensoverschrijdende samenwerking ontstaan binnen ontwikkelingsprojecten in de loop van het project 17 concrete nieuwe producten. De ambitie is om minimaal 8 nieuwe producten in de focusgebieden zonne-energie en fotovoltaïsche systemen te initiëren, omdat op deze gebieden een hoog innovatiepotentieel bestaat. Regiocoördinatoren bij de projectpartners vormen een Duits-Nederlands team dat verantwoordelijk is voor de operatieve implementatie van de activiteiten.

Partners

  • Hochschule Düsseldorf (Zentrum für Innovative Energiesysteme)
  • Euregio Rhein-Waal
  • Stichting kiEMT
  • Hochschule Niederrhein (SWK E² - Institut für Energietechnik und Energiemanagement)
  • Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO (Solliance)
  • Gruppe von mindestens 50 KMU im EnerPRO-Arbeitsgebiet
  • Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO (Brightlands Materials Center)

Financiering

Kosten:  € 4.230.005,00

 

Subsidie INTERREG

EU:         € 2.115.002,50 (EFRE / EFRO)

DE:          € 1.799.000,00 (Gruppe von mindestens 50 KMU im EnerPRO-Arbeitsgebiet)

                € 158.001,25 (MWIDE NRW)

NL:          € 52.667,00 (Provincie Noord-Brabant)

               € 52.667,00 (Provincie Limburg)

               € 52.667,25 (Provincie Gelderland)

               € 6.624,13 (Provincie Limburg)

               € 13.248,27 (Provincie Noord-Brabant)