De groen-blauwe Rijn alliantie

2017 - 2020


Het doel van het project is om de Duits – Nederlandse samenwerking in het Rijn-Waal-gebied rond de thema’s water, natuur, rivierbeheer, visserij en natuur & milieueducatie te verbeteren, kennis hieromtrent uitwisselen en ontsnipperingsmaatregelen uit te voeren ten behoeve van de otter en trekvissen.

 

De Groen-Blauwe Rijn-Alliantie (GBRA) is een project dat door 10 partners uit Duitsland en Nederland wordt uitgevoerd. Deze partners bestaan uit natuurorganisaties en (semi)overheden.

Het doel van het project is om de Duits – Nederlandse samenwerking in het Rijn-Waal-gebied rond de thema’s water, natuur, rivierbeheer, visserij en natuur & milieueducatie te verbeteren, kennis hieromtrent uit wisselen en ontsnipperingsmaatregelen uit te voeren ten behoeve van de otter en trekvissen.

De partners willen met het project op een actieve manier werken aan verbetering van de samenwerking tussen Duitse en Nederlandse partijen. Hiervoor is nodig dat partijen elkaar beter leren kennen qua organisatie, werkwijze, bevoegdheden en ambities.

Concreet heeft het project de volgende doelstellingen:

1. Verbeteren van de Duits – Nederlandse samenwerking in het Rijn – Waal gebied rond de thema’s water, natuur, rivierbeheer,visserij en natuur & milieueducatie

2. Vergroten van het begrip van een waardevol groen & blauw Rijn landschap in het grensgebied bij schoolkinderen en bewoners

3. Vergroten van de kennis en kennisuitwisseling over uiterwaardontwikkeling, functioneren ecologische corridors en populatieontwikkeling van otters/trekvissen om integrale planning en beheermaatregelen te verbeteren

4. Verbeteren van de fysieke, grensoverschrijdende ecologische Rijn corridor door het oplossen van 55 otterknelpunten.

Partners

  • ARK Natuurontwikkeling
  • NABU-Naturschutzstation Niederrhein e.V.
  • Naturschutzzentrum im Kreis Kleve e.V. Sportvisserij Nederland
  • Rijkswaterstaat Oost Nederland
  • Waterschap rijn en ijssel
  • Vereniging Nederlands Cultuurlandschap
  • Bezirksregierung Düsseldorf
  • Biologische Station Kreis Wesel e.V.
  • Stichting De Bastei

Financiering

Kosten:  € 3.545.380,81

 

Subsidie INTERREG

EU:         € 1.772.690,40 (EFRE / EFRO)

DE:          € 18.781,65 (Biologische Station Kreis Wesel e.V.)

                € 80.474,75 (Naturschutzzentrum im Kreis Kleve e.V.)

                € 103.182,55 (NABU-Naturschutzstation Niederrhein e.V.)

                € 443.172,60 (MWIDE NRW)

                € 102.796,37 (Bezirksregierung Düsseldorf)

NL:          € 114.478,80 (Vereniging Nederlands Cultuurlandschap )

               € 443.172,60 (Provincie Gelderland)

               € 141.315,80 (Rijkswaterstaat Oost Nederland)

               € 50.168,80 (waterschap rijn en ijssel)

               € 17.989,15 (Stichting De Bastei)

               € 36.433,35 (Sportvisserij Nederland)

               € 220.723,99 (ARK Natuurontwikkeling (Stichting ARK)