Cross border school and knowledge base

2017 - 2017


Programmering van een Summer School om zo een solide basis en platform voor een uitwisseling van kennis en ervaringen op het gebied van grensoverschrijdende problematiek te creƫren.

 

Door overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties en onderzoekers die in de Rijn-Waal regio betrokken zijn bij grensoverschrijdende problematiek en activiteiten wordt regelmatig aangegeven dat er tussen partijen en personen onvoldoende uitwisseling van kennis en ervaringen bestaat en dat partijen soms zelfs met de ruggen naar elkaar toe staan. Op basis daarvan willen de partners een concept ontwikkelen die leidt tot duurzame uitwisseling tussen wetenschap en praktijk in de grensoverschrijdende samenwerking. Dat gebeurt middels organisatie van een summer school voor jonge wetenschapers en jonge beleids-medewerkers, deskundige wetenschappers en politici vertegenwoordigers uit de maatschappij. Dit leidt tot de programmering van een Summer School om zo een solide basis en platform voor een uitwisseling van kennis en ervaringen op het gebied van grensoverschrijdende problematiek te creëren.

Partners

Leadpartner: Radboud Universiteit Nijmegen

Partner: Association of European Border Regions (AEBR) Gronau

Financiering

Aangevraagde EU-subsidie: € 49.328

Projectkosten: € 24.377