DigiPro

2017 - 2021


Digitale transformatie van producten, productieprocessen en bedrijfsmodellen

 

Het project omvat concrete maatregelen ter sensibilisering en stimulering van Duitse en Nederlandse MKB-bedrijven in het proces van digitale transformatie van innovatieve producten, modellen voor processen en business modellen. Doelgroepen zijn de maakindustrie, IT-engineering en de technische installatie-sector. Door middel van grensoverschrijdende uitwisseling van kennis moet de potentie voor innovatie van een fors aantal Duitse en Nederlandse MKB´s in het projectgebied worden benut en ondersteund bij hun participatie aan de digitale transformatie, ook wel Smart Industries/Industrie 4.0 genoemd. Door deelname aan het project blijven zij overeind in het proces van digitalisering en worden daarmee toekomstbestendig. De projectpartners communiceren over het project naar MKB-bedrijven middels een samenstel van PR- en communicatiemaatregelen. Zij doen dat in overleg en samenwerking met regionale ontwikkelingsmaatschappijen/ intermediairs/ Wirtschaftsfördereinrichtungen als geassocieerde samenwerkingspartners. Hierbij horen organisaties als BOM, Brainport Industries, Valley bureau’s (Gelderland), Streeknetwerken (Brabant) aan Nederlandse kant en Wirtschaftsfördereinrichtungen en andere intermediairs aan Duitse kant. De partners zorgen ervoor dat de MKB-bedrijen in de doelgroepen ondersteuning ontvangen van over de grens, via maatregelen zoals grensoverschrijdende workshops, product-, proces- en business modelontwikkeling, coachings, clustering met andere MKB-ers en kennisinstellingen uit het buurland en shared facilities. De regionale coördinatoren van de projectpartners werken samen in een grensoverschrijdend project-team aan de uitvoering van deze activiteiten en zijn verantwoordelijk voor de daadwerkelijke deelname van MKB-bedrijven in het project. De Leadpartner is verantwoordelijk voor de correcte administratieve uitvoering van het project.
De regionale coördinatoren ondersteunen de MKB-ers bij de clustering met hun tegenhanger in het buurland.

Partners

  • Oost NV - Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland
  • Euregio Rhein-Waal
  • Stichting RCT Gelderland
  • Niederrheinische Industrie- und Handelskammer
  • LIOF - NV Industriebank LIOF- Limburgse Ontwikkelings- en Investeringsmaatschappij
  • Hochschule Niederrhein GEMIT
  • Huis van de Brabantse Kempen
  • MCC Mobile Commucation Cluster

Financiering

Kosten:  € 9.975.980,00

 

Subsidie INTERREG

EU:         € 4.987.991,00

DE:         € 811.496,0 (MWEIMH NRW)

NL:          € 486.897,00 (Ministerie van Economische Zaken)

               € 148.231,00 (Provincie Gelderland)

               € 69.248,00 (Provincie Limburg)

               € 107.117,00 (Provincie Noord-Brabant)