Veiligheid zonder grenzen

2016 - 2018


De leiding en het team van de vrijwillige brandweer van Rindern en de brandweer van Millingen aan de Rijn zijn ervan overtuigd, dat deze problemen gezamenlijk beter en effici├źnter aangepakt kunnen worden. De samenwerking dient conform de Europese gedachte verder te worden uitgebreid en wel met gezamenlijke oefeningen, opleidingen en lesprogramma┬┤s.

 

De brandweerkorpsen uit Millingen aan de Rijn en Rindern hebben sinds ca. 44 nauwe contacten, die binnen de mogelijkheden die er zijn, onderhouden worden. Toenemende eisen aan leidinggevenden en aan de leden van de beide vrijwillige brandweerkorpsen vormen een probleem. Enkele steekwoorden ter illustratie: gestegen eisen en verplichtingen voor leidinggevenden, dragers van demhalingsapparatuur, documentatieverplichtingen, opleidingsvereisten. Maar ook steeds minder personeelscapaciteiten en een aanhoudend gebrek aan interesse voor maatschappelijk, vrijwillig engagement werken hier nadelig. In de komende 5-10 jaar zal ook de vergrijzing zijn tol eisen. Het voldoen aan de aanrijdtijden en de beschikbaarheid van mensen op de problematische tijden zijn eveneens vereisten waaraan de vrijwillige brandweermensen moeten voldoen. De leiding en het team van de vrijwillige brandweer van Rindern en de brandweer van Millingen aan de Rijn zijn ervan overtuigd, dat deze problemen gezamenlijk beter en efficiënter aangepakt kunnen worden. De samenwerking dient conform de Europese gedachte verder te worden uitgebreid en wel met gezamenlijke oefeningen, opleidingen en lesprogramma´s. Verder zou een gezamenlijk team en een grensoverschrijdende tactisch inzetbare eenheid opgericht moeten worden. Nieuwe inzetgebieden en specialiseringen moeten getest en ingevoerd worden. Verdere vakgebieden zijn:

  • First Responder voor de Rettungsdienst (als eerste maatregel als de Rettungsdienst van de Kreis Kleve niet onmiddellijk beschikbaar is).
  • Specialisten op het gebied van tactische brandventilatie en analyse van brandplaatsen

Verder kan het team in de projectlooptijd op verdere specialisaties worden voorbereid, bijvoorbeeld:

  • Transport van bluswater over lange afstanden (meerdere kilometers)
  • Redding te water bij scheepvaartverkeer (Rijn).

Partners

Leadpartner: Stadt Kleve

Partners: Freiwillige Feuerwehr der Stadt Kleve – Löschzug Rindern, Brandweer Millingen aan de Rijn, Veiligheidsregio Gelderland Zuid

Financiering

Aangevraagde EU-subsidie:€ 24.810,-

Projectkosten: € 49.971,-