Mijnbuurtje

2016 - 2016


Het totale doel van het project is de opbouw van een interactief, grensoverschrijdend offline- en online buurtnetwerk tussen Kranenburg-Groesbeek/Berg en Dal-Nijmegen waarbij burgers, gemeentes en particuliere en publieke organisaties gelijkwaardig betrokken zijn.

 

In Nederland ontstaan de laatste jaren steeds meer nieuwe burgerparticipatie en maatschappelijke initiatieven, die zich bezig houden met het oplossen van concrete vragen rond om de thema´s het met elkaar omgaan in de maatschappij en levenskwaliteit. Het effect is dat gemeentes en anderen hierin een rol moeten nemen. Dit „met en voor elkaar regelen“ en de samenwerking met de gemeente zelf vraagt om een nieuwe methodiek. Dit betekend dat zowel overheid als de burger nieuwe omgangsvormen en een nieuwe aanpak met elkaar moeten vinden.

Het totale doel van het project is de opbouw van een interactief, grensoverschrijdend offline- en online buurtnetwerk tussen Kranenburg-Groesbeek/Berg en Dal-Nijmegen waarbij burgers, gemeentes en particuliere en publieke organisaties gelijkwaardig betrokken zijn. De opbouw van dit netwerk is gebaseerd op het coaching- en communicatieconcept van het Nederlandse buurtinitiatief Mijnbuurtje (mijnbuurtje.nl).

 

Volgende activiteiten staan gepland:

  • Contacten met initiatieven ter plaatse uitbouwen
  • Organiseren van informatiebijeenkomsten voor burgers en organisaties
  • Vinden van actieve deelnemers en opbouw van eerste Duits-Nederlandse werkgroepen.
  • Aanpassen van het Nederlandse platform aan de Duits-Nederlandse situatie (bijvoorbeeld vertalen, aanpassen software) en start en opbouw van het online-dorpsplein.
  • Opleiding van de werkgroepen en buurtverbinders conform het Mijnbuurtje-model en het betrekken van het gemeentebestuur doormiddels kennisoverdracht van de ABCD-methodiek en mijnbuurtje.
  • Het initiëren van kennis- en know-how-transfer op gemeenteniveau, door gemeenschappelijke informatiebijeenkomsten en workshops.

De synergie-effecten met het KRAKE-project worden vanzelfsprekend gebruikt. Het project versterkt voelbaar en zichtbaar communicatie, interactie en contact van Duitsers en Nederlanders aan weerszijden van de grens. Het online-dorpsplein MIEN THUUS is het eerste grensproject, dat Duitsers en Nederlanders op deze manier interactief zichtbaar op een geografische kaart met elkaar verbindt. Dit heeft nog een additioneel effect: De aantrekkelijkheid van de (digitale) Duitse-Nederlandse buurtgemeenschap Kranenburg-Groesbeek-Nijmegen is ook bovenregionaal voelbaar bijv. in het Ruhrgebied.

Partners

Leadpartner: Mijnbuurtje (Munity Services BV)

Partners: Vereniging buurtverbinders Nijmegen, Gemeinde Kranenburg, Stichting Welzijn Groesbeek, Gemeente Groesbeek, Seniorenresidenz MediCare Kranenburg

Financiering

Aangevraagde EU-subsidie: € 25.000,-

Projectkosten: € 51.085,-