Zicht op heden en verleden

2015 - 2019


Landschapspark Bergerbos, Elterberg; zicht op heden en verleden

 

Met dit grensoverschrijdende project willen we de samenhang van het projectgebied (stuwwal Elterberg, Bergerbos) benadrukken door de gemeenschappelijke elementen van de stuwwal en zijn omgeving te versterken en beleefbaar te maken met speciale aandacht

voor recreatie, cultuur en natuur.

Partners

Leadpartner:

Gemeente Montferland

 

Projectpartners:

Stadt Emmerich am Rhein

Stichting Huis Bergh

De Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland

Financiering

Projectkosten:

2.222.586,00 €

 

INTERREG-financiering:

EFRO: 1.111.293,00 €

MWEIMH NRW: 277.823,25 €

Provincie Gelderland: 277.823,25 €