Kwalificatienormen bosbouw en landschapsbeheer

2016 - 2019


Het project is gericht op duurzame ontwikkeling van dienstverleningsbedrijven voor het platteland in het programmagebied.

 

Het gaat hier om een zeer heterogene groep kleine bedrijven, maar ook om kleine particuliere bos- en landeigenaren, die werkzaamheden uitvoeren in het bos en omliggende werkterreinen op het platteland. Hier bestaat een dringende behoefte aan verbetering van de vaardigheden van arbeidskrachten en aan het waarborgen van competente opvolgers, met name vanwege de bijzondere eisen aan de arbeidsveiligheid op werkterreinen op het platteland. De doelgroep, kleine dienstverleningsbedrijven in groene sectoren, omvat in het programmagebied van beide landen ten minste 2.000 bedrijven met minstens 10.000 mensen, die praktisch op de genoemde werkterreinen werken. Bovendien beoogt het project om micro-ondernemingen die zich niet bezighouden met bij- en nascholing, bewust te maken en ze te motiveren om medewerkers volgens Europese normen te laten kwalificeren en certificeren als bewijs van hun beroepsvaardigheden. Zodoende dient het project voor het slechten van barrières voor grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit en grensoverschrijdende bedrijfsactiviteiten.

Het projectmodel is gebaseerd op vereiste basiskwalificaties voor “groene” beroepen, maar gaat wat betreft de doelstellingen duidelijk verder: de barrière-effecten van verschillende kwalificatienormen, in het bijzonder voor het werken met bosbouwmachines (harvesters en forwarders) worden geanalyseerd en er wordt in kaart gebracht voor welke werkterreinen grensoverschrijdende certificaten vereist zijn.

Het doel is om kleine dienstverleningsbedrijven te ondersteunen op weg naar verdere professionalisering. Hiertoe worden vraag- en marktconforme kwalificatiemaatregelen en certificeringen geïmplementeerd. Het project voorziet ook in kwalificatiemogelijkheden voor niet-professionele personen die relevante activiteiten verrichten (bijvoorbeeld particuliere aanbieders van stookhout).

Partners

Leadpartner:

Landesbetrieb Wald und Holz, Regional Forstamt Niederrhein

 

Projectpartners:

IPC Groene Ruimte BV

Landes Betrieb Wald und Holz, Forstliches Bildungszentrum für Waldarbeit und Forsttechnik NRW

Financiering

Projectkosten:

429.499,31 €

 

INTERREG-financiering:

EFRE: 214.749,65 €

MWEIMH NRW: 53.687,41 €

Provincie Gelderland: 53.687,41 €