KRAKE

2016 - 2019


Krachtige Kernen

 

De gevolgen van de demografische ontwikkeling worden in de landelijke grensregio steeds duidelijker merkbaar: dubbele vergrijzing, ontgroening en krimp. De voorzieningen in dorpen nemen af, en daarmee ook de leefbaarheid. Tegelijkertijd lijden identiteit, vitaliteit en attractiviteit van de dorpen er onder. Deze problematiek bestaat aan beide kanten van de NL-D grens. In het kader van het KRAKE-project pakken de  betrokken projectpartners gezamenlijk met min. 40 pilotdorpen uit de ERW en de EUREGIO deze problematiek grensoverschrijdend en multidisciplinair op met als doel: behoud resp. het verbeteren van de leefbaarheid en sociale toekomstbestendigheid van kleine kernen. De behoeften van de dorpen staan daarbij altijd centraal. De focus van het project ligt op het duurzaam versterken van het zelfmanagement van de NL en D kleine kernen m.b.t. zes themagebieden: zorg, wonen, gezonde leefstijl, kindvriendelijke dorpen,  MKB en vrijwilligers, en DNA van het dorp. Rondom elk themagebied ontstaat een community met een aantal pilotdorpen. In nauwe samenwerking tussen burgers/dorpen, MKB en betrokken hogescholen worden binnen deze communities concepten ontwikkeld en gerealiseerd. Een tweetalige zelfmanagement handboek t.b.v. het specifieke themagebied draagt bij projecteinde bij aan de overdraagbaarheid en toepasbaarheid van de projectresultaten voor andere NL en D dorpen - en in het verlengde daarvan op wijk- en buurtniveau. Daarmee zijn de projectresultaten ook interessant voor steden en andere landelijke gebieden met een vergelijkbare problematiek. Verschillen tussen NL en D maatschappelijke systemen, wetgeving en cultuur leiden tot verschillende oplossingen. De grensoverschrijdende ervaringsuitwisseling en kennisdeling betekent met elkaar en van elkaar leren en het verder slechten van de grensbarrière. Het projectmanagement is verantwoordelijk voor de administratieve en organisatorische afwikkeling, de disseminatie en de synergie met andere regionale, nationale en Inter

Partners

Lead Partner

  • Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Projectpartners

  • Handwerkskammer Munster
  • Fachhochschule Munster
  • Hochschule Rhein-Waal
  • Transferagentur FH Munster GmbH
  • Kreishandwerkerschaft Borken
  • Dorpengroep NL
  • Dorpengroep D

Financiering

Kosten:

3.769.701,98 €

 

INTERREG-financiering:

EU: € 1.884.850,99

DE: € 471.212,75 (MWEIMH NRW)

NL: € 471.212,75 (Provincie Gelderland)