Eindejaarsbijeenkomst weer goed bezocht

15-12/23


Op maandag 11 december 2023 vond de traditionele Eindejaarsbijeenkomst van de Euregio Rijn-Waal plaats. Ruim 200 vertegenwoordigers van Nederlandse en Duitse gemeenten, de provincies, de Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen en projectpartners wisten de weg naar het Euregio-Forum in Kleve te vinden.

 

De Euregio Rijn-Waal was bijzonder verheugd over de aanwezigheid van Werner Schauerte-Küppers, de bestuursvoorzitter van de Niederrheinische Industrie- und Handelskammer Duisburg Wesel Kleve.
 

IHK-bestuursvoorzitter roept op tot nauwere samenwerking in de grensregio.

De bestuursvoorzitter van de Niederrheinische Industrie- und Handelskammer, Werner Schauerte-Küppers  was als eregast aanwezig tijdens de Eindejaarsbijeenkomst en sprak de deelnemers toe. Werner Schauerte-Küppers berichtte over zijn tijd als voorzitter van de Duits-Nederlandse handelskamer in Den Haag en zijn ervaringen als ondernemer in de grensregio. Vanuit deze ervaringen is hij groot voorstander van de economische samenwerking tussen beide landen. Ook een samenwerking op het gebied van logistiek, bijvoorbeeld als het gaat om de samenwerking tussen de binnenhavens biedt kansen voor de Euregio. Daarbij moeten de uitdagingen op het gebied van de energietransitie niet uit het oog verloren worden. Hij is dan ook lovend over het initiatief van de Euregioraad om een expertbijeenkomst over het thema groene waterstof te houden. De Euregio Rijn-Waal heeft hier zowel aan Nederlandse als aan Duitse zijde veel kennis en expertise over in huis en de regio moet hier gezamenlijk van profiteren, aldus de heer Schauerte-Küppers in zijn toespraak. De heer Bruls kon zich goed vinden in de woorden van Werner Schauerte-Küppers en bedankte hem voor zijn inspirerende woorden.

 

De Euregio Rijn-Waal erepenning gaat dit jaar naar Hermann von Ameln

De voorzitter van de Euregio Rijn-Waal, Hubert Bruls reikte tijdens de Eindejaarsbijeenkomst de Euregio Rijn-Waal erepenning 2023 uit aan Hermann von Ameln uit Kleve. De erepenning wordt jaarlijks afwisseling aan een Duitse of Nederlandse inwoner verleend, die zich op een bijzondere manier inzet voor de grensoverschrijdende samenwerking. Uit de laudatie die Hubert Bruls voor Hermann von Ameln uitsprak, bleek duidelijk hoe zeer zich Hermann von Ameln zich gedurende zijn leven op diverse terreinen voor de Duits-Nederlandse betrekkingen in de grensregio heeft ingezet.

 

Hermann von Ameln werd in 1948 in Nederland geboren. Hij bracht hier de eerste elf jaar van zijn leven door voordat hij naar Duitsland verhuisde. Door deze Nederlandse jaren zette hij zich al vroeg in voor de verbetering van de Duits-Nederlandse betrekkingen. Het meest zichtbare teken hiervan is waarschijnlijk zijn benoeming tot honorair consul van Nederland in 1993 en zijn lange ambtstermijn van meer dan 15 jaar. In deze periode regelde hij niet alleen paspoort- en documentzaken voor de Nederlandse inwoners van Kleve, maar zette de heer von Ameln zich ook actief in voor de versterking van de economische betrekkingen tussen Duitsland en Nederland. Om de belangen van de lokale economie aan beide kanten van de grens beter te dienen en om ondernemers te netwerken, was de heer von Ameln ongeveer 30 jaar geleden een van de drijvende krachten en oprichtende leden van de Duits-Nederlandse Businessclub in Kleve. Vandaag de dag is de businessclub bij uitstek een uitwisselings- en ontmoetingsplatform voor Duitse en Nederlandse bedrijven. In zijn lange carrière heeft Hermann von Ameln zich niet alleen ingezet voor de politieke en economische banden d, maar ook voor de culture samenwerking tussen beide landen. Als lid van de Klevischer Verein für Kultur und Geschichte was Hermann von Ameln een drijvende kracht achter verschillende Interregprojecten in de Euregio Rijn-Waal. Zo werd bijvoorbeeld de Voltaireweg langs de Kermisdahl tussen Kleve en Bedburg-Hau toeristisch opgewaardeerd en werkte de Klevischer Verein samen met Nederlandse partners aan de ontwikkeling van een concept voor parkonderhoud voor de historische tuinen van Johann Moritz von Nassau Siegen in Kleve. Tenslotte is Hermann von Ameln al sinds 1997 namens de Industrie- und Handelskammer Niederrhein lid van de Euregioraad en is daarmee het langstzittende Euregioraadslid.

 

Hermann von Ameln gaf aan bijzonder vereerd te zijn met de onderscheiding. In zijn dankwoord, dat hij zowel in vloeiend Duits als Nederlands hield, benadrukte hij dat hij dankzij zijn Duits-Nederlandse achtergrond de euregionale samenwerking altijd als iets vanzelfsprekends heeft gezien. Het doet hem dan ook deugd, dat deze vanzelfsprekendheid inmiddels bij veel meer mensen terugziet. Hij sloot zijn dankwoord af met een welgemeende dankzegging aan allen, met wie hij heeft mogen samenwerken en hoopt zich nog lang voor de euregionale samenwerking te kunnen inzetten.


Gerelateerd/Ander nieuws

17-05/24

Eures Team Rijn-Waal op de banenbeurs in Dinslaken

Op woensdag 15 mei 2024 was Eures Team Rijn-Waal aanwezig op de banenbeurs in de Kathrin-T├╝rks Halle in Dinslaken.

14-05/24

Christophorus Grundschule Kranenburg nu Euregio-profielschool

De Duitse basisschool Christophorus Grundschule in Kranenburg is door de Euregioprofielschoolcertificeringscommissie benoemd tot Euregioprofielschool met als specialisatie Nederlands.

14-05/24

Start grensoverstijgend subsidieproject mkb KPF INDUSTR_I4.0

Digitale boost voor bedrijven in de maakindustrie: subsidies beschikbaar voor haalbaarheidsstudies en innovatieprojecten