Realise-Bio: Stimulering circulaire economie

19-09/23


Realise-Bio ondersteunt projecten die in de breedste zin van het woord betrekking hebben op innovatief en duurzaam gebruik van biomassa.

 

De Europese Unie ondersteunt samenwerkingsprojecten tussen buurlanden. Het programma "Interreg VI Duitsland-Nederland" is speciaal opgezet voor projecten die gericht zijn op samenwerking in het Duits-Nederlandse grensgebied. Om de aanvraagprocedure voor Interreg-middelen toegankelijker te maken, heeft de Euregio Rijn-Waal in overleg met de andere Duits-Nederlandse Euregio's en de Interreg-partners het format “subprojecten” ontworpen.

Voor bedrijven en instellingen die een bijdrage leveren aan de circulaire economie in het grensgebied is door het Cluster industrielle Biotechnologie e.V. het project „Realise-Bio“ ontwikkeld. Realise-Bio kent een vereenvoudigde procedure voor modelprojecten van kortere duur die in aanmerking komen voor met maximaal 75.000 euro, met een maximaal financieringspercentage van 50%.

 

Realise-Bio ondersteunt projecten die in de breedste zin van het woord betrekking hebben op innovatief en duurzaam gebruik van biomassa. Dit omvat een materieel of energetisch gebruik van biomassa uit de primaire productie, of uit zij- en / of reststromen. Het kan daarbij gaan om vragen over procesontwikkeling en opschaling, maar ook over businessmodellen, logistiek, regelgeving of zelfs kwalificatie.

 

Wie kan een aanvraag indienen?

Elk MKB-bedrijf (volgens de EU-definitie) dat gevestigd is in het programmagebied van Interreg Duitsland-Nederland kan een aanvraag indienen voor een modelproject. Naast het bedrijf dat een aanvraag indient, is een partner aan de andere kant van de grens noodzakelijk. Deze partner kan een bedrijf of een onderzoeksinstelling zijn.

 

Wanneer kunt een aanvraag indienen?

01-05.2023 – 01.05.2024

 

Dat is nieuw

De projectorganisatie van Realise-Bio ondersteunt bij het opstellen van ene hoogwaardige subsidieaanvraag. De projectorganisatie kan u eventueel behulpzaam zijn bij het vinden van een geschikte partner in het buurland. 

Er wordt gewerkt met de Vereenvoudigde Kostenoptie: bij deze methode worden alle overige kosten berekend als vast percentage van de directe loonkosten. Het vaste percentage is 40%.

Na formele indiening van uw modelproject kan het project binnen twee maanden besloten worden.

 

Meer weten?

Modelprojecten - Realise-Bio

 

Contact:
modellprojekte@realise-bio.com 

Projectcoördinator mw. Katrin Kriebs; Tel. +49 211 418 737-28; Mail: kriebs@clib-cluster.de

Projectpartners - Realise-Bio


Gerelateerd/Ander nieuws

13-06/24

Leuke schoolactiviteit

Eind mei werd in het kader van het project “EMOJI Olympics” een sportdag georganiseerd op het sportveld van FC Berg in ’s-Heerenberg, waaraan ongeveer 180 leerlingen deelnamen.

11-06/24

Euregioleden enthousiast over cursus

Op 6 en 7 juni vond in het Nierswalder Landhaus in het kader van Euregio-Wegwijzer een leerrijke cursus plaats.

17-05/24

Eures Team Rijn-Waal op de banenbeurs in Dinslaken

Op woensdag 15 mei 2024 was Eures Team Rijn-Waal aanwezig op de banenbeurs in de Kathrin-Türks Halle in Dinslaken.