Nieuwe secretaris/directeur voor de Euregio Rijn-Waal

16-06/23


Donderdag 15 juni vond in De Weijer in Boxmeer de Euregioraadsvergadering plaats. Aan de vergadering namen ruim 90 Euregiovertegenwoordigers deel.

 

Nieuwe secretaris/directeur voor de Euregio Rijn-Waal

Tijdens de Euregioraadsvergadering van 15 juni werd afscheid genomen van Sjaak Kamps. Sjaak Kamps is sinds 1990 werkzaam bij de Euregio Rijn-Waal. Hij is gestart met het vormgeven en uitvoeren van het eerste Interreg-programma en was van 1999 tot 2009 als plaatsvervangend secretaris/directeur. Sinds april 2009 vervulde hij de functie van secretaris/directeur. Na zich ruim 30 jaar vol overtuiging te hebben ingezet voor de grensoverstijgende samenwerking verlaat hij de Euregio Rijn-Waal 30 september in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.

 

Hij wordt opgevolgd door Andreas Kochs. Andreas Kochs is sinds 1997 werkzaam bij de Euregio Rijn-Waal. In die ruim 25 jaar heeft hij veel ervaring en kennis opgedaan in alle facetten van de euregionale samenwerking. Hij beschikt over een uitgebreid netwerk in onze grensregio en daarbuiten. Sinds 2009 is de heer Kochs al plaatsvervangend secretaris/directeur. Van uit die functie is hij direct betrokken bij de bestuurlijke en organisatorische aspecten van de euregionale werkzaamheden. De Euregioraad heeft tijdens de vergadering unaniem ingestemd met  benoeming van Andreas Kochs als nieuwe secretaris/directeur. Hij zal vanaf 1 oktober 2023 deze functie vervullen.

 

Burgemeester Moorman benoemt tot lid Dagelijks Bestuur

Tijdens de vergadering is Marieke Moorman, burgemeester van Land van Cuijk verkozen tot nieuw lid van het Dagelijks Bestuur en tot voorzitter van de commissie voor grensoverschrijdende verstandhouding. Hiermee is het Dagelijks Bestuur na het afscheid van Wim Hillenaar, tot februari dit jaar burgemeester van Land van Cuijk, weer voltallig.

 

Het Dagelijks Bestuur wordt nu gevormd door voorzitter Hubert Bruls (Burgemeester van Nijmegen), vice-voorzitter Thomas Ahls (burgemeester van Alpen) Marieke Moorman (burgemeester van Land van Cuijk), Agnes Schaap (burgemeester van Renkum), René Verhulst (burgemeester van Ede), Dr. Stefan Dietzfelbinger (directeur van de Niederrheinische IHK), Sören Link (burgemeester van Duisburg) en Peter Hinze (burgemeester van Emmerich).

 

Veel belangstelling voor Euregioprofielscholen en het project TRAM

Naast deze benoemingen stonden ook presentaties over de Euregioprofielscholen en het nieuwe Interreg VI A project TRAM op de agenda. Docent Nederlands René Teige van het Gymnasium Rheinkamp Europaschule Moers berichtte de Euregioprofielscholen. Zijn school is sinds twee jaar gecertificeerd als Euregioprofielschool. Dit zijn scholen in het basis- voortgezet of middelbaar beroepsonderwijs die in hun onderwijsprogramma bij meerdere vakken bijzondere aandacht hebben voor de euregionale leefwereld en ook regelmatig uitwisselingen en excursies naar het buurland organiseren. Sinds dit voorjaar staat deze certificering ook open voor Nederlandse scholen in het werkgebied van de Euregio Rijn-Waal. Komende herfst start een nieuwe aanmeldronde.

 

Het project TRAM (TRransnationale ArbeidsMigranten in de Euregio Rijn-Waal) werd toegelicht door dr. Anita Böcker van de Radboud Universiteit Nijmegen. In dit project werken de Hochschule Rhein-Waal, de Radboud Universiteit Nijmegen, de Euregio Rijn-Waal, de gemeente Apeldoorn en diverse andere Nederlandse en Duitse gemeenten en instelling aan een verbetering van de positie en situatie van met name Oost-Europese arbeidsmigranten in onze grensregio. Daarbij worden activiteiten op het gebied van sociale begeleiding, werk en bedrijven en wonen en samenleven ontwikkeld. Het project is in juni 2023 gestart en loopt tot mei 2026.


Gerelateerd/Ander nieuws

04-12/23

Vacature office manager in opleiding m/v/d

Per 15 augustus 2024 zijn wij op zoek naar een office manager in opleiding m/v/d.

24-11/23

Euregioraad bijeen in Emmerich

Op donderdag 23 november vergaderde de Euregioraad in het PAN Kunstforum in Emmerich. Meer dan 90 vertegenwoordigers van de Euregio namen deel aan de vergadering.

07-11/23

Uitnodiging focusgroep grensoverschrijdend ov op 22-11-2023

In opdracht van het Duitse onderzoekscentrum voor spoorvervoer (DZSF) van de Duitse Spoorwegautoriteit (EBA) heeft het nexus-instituut het reactiverings- en ontwikkelingspotentieel van grensoverschrijdend reizigersverkeer per spoor onderzocht.