INTERREG-project “Volunteers 2.0” sluit succesvol af

31-05/22


Op dinsdag 23 mei vond de Duits-Nederlandse eindconferentie van het INTERREG-project “Volunteers 2.0” plaats in de Hohe Mühle in Uedem.

 

Tijdens het evenement kwamen de twaalf projectpartners en vertegenwoordigers van deelnemende gemeenten en organisaties samen om de resultaten van het grensoverschrijdende project te bespreken. Een divers programma met sprekers, een paneldiscussie en tijd voor kennisuitwisseling verzekerde een productieve en leerzame middag.

 

Met behulp van de Euregio Rijn-Waal is Volunteers 2.0 geïnitieerd door twaalf projectpartners van beide kanten van de grens. De Duitse projectpartners betroffen de Stadt Moers, Stadt Duisburg, de gemeente Weeze, gemeente Uedem, Stadt Kalkar, Stadt Geldern en de Hochschule Rhein-Waal (HSRW). De Nederlandse projectpartners werden gevormd door de gemeente Horst aan de Maas, gemeente Overbetuwe, gemeente Apeldoorn, gemeente Nijmegen en de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN). Deze steden, gemeenten en hogescholen vormden samen een brede geografische dekking van de Euregio Rijn-Waal, waardoor het project echt een grote regionale impact kon maken.

 

Het project kende drie algemene doelen: Het stimuleren van de samenwerking tussen gemeenten een burgerinitiatieven ten behoeve van de leefbaarheid in de grensregio (1); Vrijwilligerswerk binnen de grensregio versterken voor de lange termijn (2); De grensbarrière verminderen tussen Duitsland en Nederland (3). Jan Oostenbrink, dagvoorzitter van de bijeenkomst, wist samen met het projectteam het doel nog korter te omschrijven: “Het belangrijkste speerpunt van dit project was om mensen deel te laten nemen aan de maatschappij. Ergens bij horen is ongelofelijk belangrijk voor het welzijn en de leefbaarheid van mensen binnen een gemeenschap. Volunteers 2.0 heeft hieraan bijgedragen.” Het feit dat veel gemeenten en zelfs hogescholen aan dit project meewerkten maakte het behalen van al deze doelen mogelijk.

 

Dat de doelen behaald zijn bleek uit de verhalen van de sprekers. Een goed voorbeeld kwam van de HAN. Namens de hogeschool spraken twee studenten over hun onderzoek naar de betrokkenheid van jongeren bij plannen van gemeenten. Gemeenten vinden het vaak moeilijk om jongeren te bereiken en hun gemeenschap aantrekkelijk te houden voor deze leeftijdsgroep. De HAN heeft door middel van onderzoek kunnen bijdragen aan oplossingen, waardoor jongeren meegenomen kunnen worden in gemeentelijk beleid. Een ander voorbeeld kwam van de gemeente Apeldoorn, waar een beleidsmedewerker vertelde dat de gemeente Apeldoorn nu gebruik maakt van een “burgerbegroting”. Dankzij deze begroting kunnen inwoners initiatieven ontwikkelen en uitvoeren die zij bedacht hebben. Dit brengt overheid en inwoner dichterbij elkaar.

 

Aansluitend was er een paneldiscussie, waarbij de aanwezigen in gesprek konden met de projectpartners over hun projecten, en waarbij ze suggesties voor de toekomst mee konden geven. Een ingelaste pauze gaf de belangstellenden de gelegenheid om een postertentoonstelling te bekijken. De posters vormden een weergave van de projecten die uitgevoerd zijn dankzij Volunteers 2.0. De paneldiscussie en de posters brachten veel enthousiasme bij de aanwezigen teweeg, waaruit bleek dat de inzet voor een goede leefbaarheid binnen het gebied van de Euregio Rijn-Waal niet afgenomen is en onafgebroken blijft bestaan.

 

Volunteers 2.0 werd mede gefinancierd door het EU-programma INTERREG VA Deutschland-Nederland met middelen uit het Europese Fond voor Regionale Ontwikkeling, het Ministerie van Economische Zaken, Innovatie, Digitalisering en Energie van Noordrijn-Westfalen evenals de Provincie Gelderland.


Gerelateerd/Ander nieuws

27-09/23

Uitnodiging focusgroep potentieel grensoverschrijdend ov

In opdracht van het Duitse onderzoekscentrum voor spoorvervoer (DZSF) van de Duitse Spoorwegautoriteit (EBA) heeft het nexus-instituut het reactiverings- en ontwikkelingspotentieel van grensoverschrijdend reizigersverkeer per spoor onderzocht.

20-09/23

Euregio te gast bij raadsinformatieavond Rheden

Dinsdag 19 september waren Andreas Kochs en Heidi de Ruiter namens de Euregio Rijn-Waal op uitnodiging van Euregioraadslid Rob Koekkoek te gast bij de raadsinformatieavond voor de gemeenteraad van Rheden.

19-09/23

Realise-Bio: Stimulering circulaire economie

Realise-Bio ondersteunt projecten die in de breedste zin van het woord betrekking hebben op innovatief en duurzaam gebruik van biomassa.