Corona Maatregelen in Nordhrein-Westfalen

Duitsland is federaal georganiseerd, dit betekent dat de deelstaten grotendeels zelf invulling kunnen geven aan de maatregelen en regels zoals deze door de bondsregering zijn besloten. In dit overzicht wordt de situatie zoals deze in Nordrhein-Westfalen geldt, weergegeven:

 • Nordrhein-Westfalen heeft besloten om met ingang van vrijdag, 15 mei 2020, 0.00 uur de geldende quarantainemaatregelen op te heffen. Een quarantaine van twee weken na binnenkomst in Duitsland, voor iedereen die daarvoor langer dan 72 uur in het buitenland heeft verbleven is hiermee komen te vervallen. Dit geldt voor alle inwoners van de EU, de Schengen-geassocieerde landen en Groot-Brittannië.
   
 • De bondsregering en de deelstaten hebben eind mei besloten tot verdere versoepelingen. Mocht door de versoepelingen het aantal nieuwe infecties tot boven de 50 per 100.000 inwoners stijgen, moeten de maatregelen weer strenger worden en de versoepelingen teruggedraaid. De versoepelingen in Nordrhein-Westfalen:
  • Het conctactverbod wordt versoepeld. Men mag nu in de openbare ruimte met max. 10 mensen uit een verschillende huishoudens afspreken. Ontmoetingen van meer dan 10 mensen zijn alleen toegestaan als deze in niet meer dan twee verschillende huishoudens leven of als men afspreek met familieleden (broers en zussen, kinderen, ouders) of levenspartner.  Picknicken is ook weer toegestaan, barbecuen nog niet.
  • Ook bezoek in verpleegtehuizen weer mogelijk onder strenge voorwaarden. Max. 1x bezoek per dag voor max. 2 uur door max. 2 personen
  • Men mag thuis mensen ontvangen, als men hier verantwoord mee omgaat, rekening houdend met de geldende hygiëne- en afstandsmaatregelen.
  • Contactsporten zijn tot max. 10 personen in de openlucht weer mogelijk, dit geldt uitdrukkelijk niet voor sportverenigingen.
  • Beroepsmatige bijeenkomsten en beurzen, exposities e.d. kunnen plaatsvinden als de geldende hygiëne- en afstandsmaatregelen in acht worden genomen.
  • Theaters, Opera- en concertgebouwen mogen weer open, max. bezetting 25 % van het aantal beschikbare plaatsen en max. 100 personen. In de algemene ruimten is een mondkapje verplicht, in de zaal op de zitplaats niet.
 • Op 6 mei zijn al de volgende versoepelingen ingegaan:
  • Sinds maandag 11 mei zijn de restaurants weer open. Sinds hemelvaart (21 mei) mogen hotels ook weer toeristen ontvangen
  • Sinds 7 mei gaan de leerlingen uit de vierde klas weer naar school. Sinds 12 mei krijgen de leerlingen uit de klassen 1 t/4 weer onderwijs en die leerlingen die het komende schooljaar eindexamen doen. Eveneens keren de leerlingen van de klassen 5 t/m9 van het voortgezet onderwijs weer terug naar school. Sinds 26 mei geldt dit ook voor de klassen 5 t/m 10. Voor de peuterspeelzalen wordt nog een concept uitgewerkt.
  • Sinds maandag 11 mei mogen ook hogescholen en universiteiten weer onderwijs op locatie aanbieden, maar waar mogelijk dient het onderwijs digitaal aangeboden te worden
  • Vanaf 7 mei zijn de niet-contactsporten in de openlucht weer toegestaan. Paardensport mag ook in overdekte maneges beoefend worden. Vanaf 30 mei zijn dan ook contactsporten en sporten in overdekte ruimtes weer toegestaan.
  • Sinds 20 mei mogen de buitenzwembaden weer open, met uitzondering van de pure fun zwembaden
  • Bars, clubs, diskotheken en sexbedrijven blijven voorlopig nog gesloten
  • Sinds 11 mei zijn kleinere concerten en uitvoerigen in de open lucht toegestaan en onder strenge voorwaarden ook in overdekte ruimtes.
  • De Bundesliga is op 15 mei hervat, zonder publiek.

 

Verder geldt:

 • Blijf zoveel mogelijk thuis
 • Als u naar buiten gaat, houd dan 1,5 meter afstand tot derden
 • Het advies is om zoveel mogelijk vanuit huis te werken. Werkt men toch op locatie, dan dient het contact met collega’s, klanten, bezoekers etc. zoveel mogelijk vermeden te worden.
 • Grote evenementen zijn in elk geval t/m 3 augustus 2020 niet toegestaan. Religieuze diensten, politieke bijeenkomsten e.d. zijn toegestaan, mits men zich de hygiene- en afstandsmaatregelen houdt.
 • Sinds 4 mei zijn musea, kunstexposities, galeries, kastelen, gedenkplaatsen en vergelijkbare inrichtingentuinen, parken en dierentuinen en vergelijkbare voorzieningen weer toegankelijk. Vanaf 7 mei geldt dit ook voor speeltuinen.
 • Onderwijs in Volkshochschulen, muziekscholen en vergelijkbare inrichtingen is toegestaan
 • Winkels voor levensmiddelen, weekmarkten, afhaal- en bezorgbedrijven en groothandels mogen ook op zon- en feestdagen van 13 tot 18 uur geopend zijn.
 • Het is verplicht om een gezichtsmasker te dragen in winkels, het openbaar vervoer, musea, tentoonstellingen, galeries, kastelen, gedenkplaatsen en gebouwen in dierenparken, parken, botanische tuinen enz. Deze regeling geldt tot nader order.
 • Reis niet naar het buitenland, tenzij dat echt noodzakelijk is. Vakantiereizen zijn bijvoorbeeld niet noodzakelijk. Mensen die meer dan 72 uur in het buitenland waren en vervolgens zijn teruggereisd naar Duitsland, moeten direct naar hun eigen woning of een andere verblijfplaats gaan en mogen deze gedurende 14 dagen niet verlaten. Zij dienen zich aan te melden bij de gezondheidsdienst (Gesundheitsamt) van hun district of regio. Let op: Deze regeling geldt per 15 mei niet meer voor inwoners van de EU, de Schengen(geassocieerde) landen en Groot-Brittannië.

Een overzicht van alle geldende maatregelen in Nordrhein-Westfalen kunt u nalezen op de website van de deelstaat Nordrhein-Westfalen.