Nieuwe INTERREG-projecten in de Euregio Rijn-Waal

22-09/16


De INTERREG-stuurgroep voor het gebied van de Euregio Rijn-Waal heeft in september het grensoverschrijdend project Dynamic Borders goedgekeurd. Daarnaast heeft het Dagelijks Bestuur van Euregio Rijn-Waal het People to People project “Fruitboomalleën in de Euregio Rijn-Waal” goedgekeurd. Door de nieuwe initiatieven vloeit er de komende jaren ca. 800.000 euro in de Euregio Rijn-Waal. De helft van de middelen stelt de Europese Unie ter beschikking vanuit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

 

Dynamische grenzen bieden kansen voor agrofood en toerisme

De gemeenten Bergen, Gennep, Boxmeer, Cuijk, Weeze en Goch slaan met het INTERREG-project Dynamic Borders de handen ineen om de komende vier jaar de toeristische en agrofood-sector te stimuleren. Daarom hebben ook het Regionaal Bureau voor Toerisme Land van Cuijk, Industriële Kring Land van Cuijk en Noord-Limburg, agrobusiness Niederrhein e.V., Niederrhein Tourismus GmbH en Stichting Leisure Port zich bij het project aangesloten.

Het project heeft drie speerpunten.Ten eerste zal er een grensoverschrijdend interlokaal agrifoodplatform worden opgericht, waarbij uiteindelijk ca. 100 vaste leden uit het Nederlandse en Duitse mkb zijn aangesloten. Naast netwerkbijeenkomsten en bedrijfsbezichtigingen wil het platform bedrijven ook concreet ondersteunen bij de ontwikkeling van duurzame en milieuvriendelijke technologieën, die bijvoorbeeld bijdragen aan een innovatieve en economische verwerking van mest, resten van gisting en afvalwater.

Een tweede doel van het project is het om jongeren naar de regio te trekken en voor de regio te behouden. Hiervoor zal er bij het stagebemiddelingsbureau in Boxmeer een grensoverschrijdende stagemakelaar gestationeerd worden. Binnen de projectlooptijd moeten ca. 320 Nederlandse en Duitse jongeren een stage in het buurland aangeboden krijgen. Daartoe wordt er een netwerk opgebouwd met bedrijven onderwijsinstanties, GrensInfoPunten en andere stage-instellingen.

Naast agrifood is ook toerisme een belangrijke economische sector voor de zes gemeenten. Om meer toeristen te trekken wordt er een breed pakket aan maatregelen ontwikkeld. Bestaande routes worden opgewaardeerd en met elkaar verbonden, er komen meer oplaadpunten voor elektrische fietsen en er worden nieuwe (meerdaagse) toeristische arrangementen ontwikkeld. De gezonde smaak, agri-, en culinairtoerisme en toegankelijkheid zijn hierbij enkele steekwoorden die voor een eenduidige profilering moeten zorgen.

Het project wordt in het kader van INTERREG Deutschland-Nederland met € 520.344,50 ondersteund. De cofinanicering wordt ter beschikking gesteld door de EU, de provincies Noord-Brabant en Limburg en het Ministerie van Economische Zaken van de Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen. Het project wordt begeleid door het INTERREG-programmamanagement bij de Euregio Rijn-Waal.

 

Fruitboomalleeën in de Euregio Rijn-Waal

Het project Fruitboomalleeën in de Euregio Rijn-Waal heeft tot doel om een plan op te stellen voor de ontwikkeling van een netwerk voor fruitboomalleeën in de Euregio Rijn-Waal. Een fruitboomallee is een op fruit en biodiversiteit gebaseerde groene infrastructuur. Deze infrastructuur zorgt voor een grensoverschrijdende maatschappelijke, economische en ecologische verbinding van de regio. Fruitboomalleeën bestaan uit landschapselementen als boomgaarden en bomenrijen met een ondergroei bestaande uit bessenstruiken en bloemen. Daarnaast hebben fruitboomalleeën ook een sociale en educatieve functie. Daarom maken ook fruitparken met ontmoetingsplekken en informatiepanelen deel uit van het plan voor de fruitboomalleeën. Het nieuwe netwerk ontwikkelt maatregelen om de fruitboomalleeën aan te leggen en met elkaar te verbinden. Fruitboomalleeën hebben namelijk meerdere positieve effecten. Zo profiteren bijenvolken en andere bestuivingsinsecten van een fijnmazig netwerk van fruitbomen, struiken en bloemen. Dit versterkt de biodiversiteit. Daarnaast zijn er ook positieve economische effecten te verwachten op het gebied van toerisme en de verkoop van streekproducten. 
Het project is een initiatief van ECNC (European Centre for Nature Conservation) in Kleve, de gemeenten Overbetuwe, Arnhem en Rheinberg, Ökozucht Buckow GmbH Xanten en het Regionaal Bureau Toerisme Rivierenland. Het project is bedoeld voor alle gemeenten in de Euregio Rijn-Waal, de provincies, bedrijven, landschaps- en wegbeheerders, burgers en andere betrokken instanties.

Dit verkennende onderzoek wordt in het kader van het EU-programma INTERREG Deutschland-Nederland met € 25.000,- door de Euregio Rijn-Waal ondersteund.

 


Gerelateerd/Ander nieuws

13-06/24

Leuke schoolactiviteit

Eind mei werd in het kader van het project “EMOJI Olympics” een sportdag georganiseerd op het sportveld van FC Berg in ’s-Heerenberg, waaraan ongeveer 180 leerlingen deelnamen.

11-06/24

Euregioleden enthousiast over cursus

Op 6 en 7 juni vond in het Nierswalder Landhaus in het kader van Euregio-Wegwijzer een leerrijke cursus plaats.

17-05/24

Eures Team Rijn-Waal op de banenbeurs in Dinslaken

Op woensdag 15 mei 2024 was Eures Team Rijn-Waal aanwezig op de banenbeurs in de Kathrin-Türks Halle in Dinslaken.