Grenslandconferentie 2023 goed voorbeeld van sterke samenwerking

07-12/23


Op 6 december 2023 vond de vijfde Grenslandconferentie plaats in de Euregio Rijn-Waal. In De Vereeniging in Nijmegen mocht burgemeester en Euregio-Voorzitter Bruls bijna 500 belangstellenden verwelkomen.

 

Grenslandconferentie

Op deze conferentie werd de Grenslandagenda voor 2024 vastgesteld en gesproken over de doelen en verkenningen voor de komende tijd in samenwerking tussen Nederland en Noordrijn-Westfalen.

De Grenslandconferentie is een bijeenkomst waarin kennisuitwisseling en netwerken centraal staan. De aanwezigen konden deelnemen aan diverse workshops over bijvoorbeeld grensoverschrijdende fietsverbindingen, werkcultuur aan weerszijden van de grens of het aantrekken van internationaal talent. Ook was het mogelijk om tijdens een drietal excursies diverse euregionale initiatieven in Nijmegen te bezoeken. Vast onderdeel is ook het bestuurlijk overleg. Aan dit overleg namen onder andere demissionair minister Hugo de Jonge van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en minister Liminski van Noordrijn-Westfalen en de Commissaris van de Koning Heidema deel. Ook de voorzitters van de Euregio´s waren hierbij aanwezig.  Bij dit gesprek werd een terugblik op de vorige Grenslandagenda gegeven en werd de nieuwe Grenslandagenda besproken.

 

Belang van de Grenslandagenda

In de middag vond het plenaire programma plaats. Hier werd ook de nieuwe Grenslandagenda gepresenteerd. De Grenslandagenda is een goed voorbeeld van een sterke samenwerking in de grensregio met het buurland. Grenzeloze samenwerking zorgt voor leefbare en aantrekkelijke steden en dorpen, voor meer veiligheid en voor bloeiende bedrijven, en niet in de laatste plaats voor banen. Met de doorontwikkeling van de grenslandagenda tussen Nederland en Noordrijn-Westfalen kunnen grensbelemmeringen effectiever op worden gelost en kansen worden verzilverd.

 

 

Doelen Grenslandagenda

Met de gepresenteerde Grenslandagenda 2023-2024 is de inzet om de samenwerking en het samenleven in de grensregio te bevorderen. De doelen van de Grenslandagenda zijn dan ook gericht op het gebruikmaken van de unieke veelzijdigheid van de grensregio. Bijvoorbeeld door in alle vier Euregio’s een contactpunt te hebben voor euregionale onderwijsvragen om regelmatige onderlinge uitwisseling te bevorderen. Daarnaast is een doel om tien nieuwe scholen als Euregioprofielschool te certificeren. Er wordt ingezet op de continuïteit van de dienstverlening van de GrensInfoPunten en er wordt een verkenning gestart voor grensoverschrijdende inzet van Duitse en Nederlandse ambulances. Tot slot wordt er het komende jaar gewerkt aan de oprichting van een liaisonnetwerk voor grensoverschrijdende rampenbestrijding.

 

Grenslandprijs

Naast de presentatie van de Grenslandagenda is ook de Grenslandprijs uitgereikt op 6 december. De drie genomineerde projecten waren dit jaar:

  • de Ler(n)ende Euregio, een netwerk van Nederlandse en Duitse MBO instellingen, die hun leerlingen voorbereiden op de euregionale arbeidsmarkt
  • Smart Solutions Lab, een project van de Kreis Borken, waarbij Nederlandse en Duitse studenten bedrijven aan weerszijden van de grens adviseren EUREGIO Youth, het jongerenproject van de Euregio Gronau, waarbij zij inspraak hebben in wat er in de Euregio gebeurt.

Dit laatste project levert volgens de jury op bijzondere wijze een bijdrage aan de grensoverstijgende samenwerking tussen Nederland en Nordrhein-Westfalen en nam het bedrag van 5000 euro mee naar huis.

 

We kijken terug op een geslaagde conferentie!

 

Beeld: ©Eveline van Elk


Gerelateerd/Ander nieuws

15-12/23

Eindejaarsbijeenkomst weer goed bezocht

Op maandag 11 december 2023 vond de traditionele Eindejaarsbijeenkomst van de Euregio Rijn-Waal plaats. Ruim 200 vertegenwoordigers van Nederlandse en Duitse gemeenten, de provincies, de Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen en projectpartners wisten de weg naar het Euregio-Forum in Kleve te vinden.

15-12/23

Foto´s van Leukermeer en Millingerwaard winnen

Tijdens de Eindejaarsbijeenkomst van de Euregio Rijn-Waal huldigde voorzitter Hubert Bruls de winnaars van de jaarlijkse fotowedstrijd. Het motto was deze keer “De groene Euregio”.

14-12/23

Vacature Coördinator First-Level-Control (m/w/d)

De Euregio Rijn-Waal is voor het Gemeenschappelijk Interreg-Secretariaat op zo kort mogelijke termijn op zoek naar versterking van het team en zoekt een Coördinator First-Level-Control (m/w/d).